Въртележка с професии

Теми

Значението на образованието и мотивацията за учене

Възраст

10-13; 14-15

Предмет

Социални науки; Class Education; Чужди езици; Математика; Науки; Социални науки

Държава

България; Франция; Италия; Латвия

„Беше приятно да слушам истории, свързани с детството на учениците. Тази дейност разкри, че семейната среда играе основна роля при формиране на плановете и стремежите за бъдещето. Младото поколение изпитва несигурност относно бъдещето, но знае, че винаги може да разчита на семейството си за подкрепа и вдъхновение.“

Основна цел

  • Целта на дейността е да стимулира осъзнаването на ролята на училището и образованието, защо е важно и необходимо.

Обучителни цели

  • За повишаване на мотивацията за учене, развиване на самосъзнание и рефлексия и разбиране на учениците по въпроси, свързани с училищните дисциплини и специфични професии, откриване на необходимите умения.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

Италия
Възраст:

15

Предмет:

Английски език

Адаптиране на национално ниво:

Учителят предпочете да разработи само първите 2 части на дейността, предвид ограниченията във времето и броя на участващите ученици (27). Учителят използва бялата дъска и написа заглавието на три различни списъка: „Какво харесвам, какво знам, от какво имам нужда“. Дейността доведе до съсредоточаване повече върху личните истории и връзката на учениците и след това да ги накара да мислят как всички тези елементи могат да бъдат обединени под определена професия.

Как преподавателите организираха дейността?

След като бяха запознати с правилата за изпълнение на дейността и необходимите за това материали, участниците бяха помолени да изброят името на учебните предмети, хобитата, заниманията и интересите в свободното време. След това те бяха поканени да се съсредоточат върху и да изберат само един елемент от списъка си.

Въз основа на техния избор учениците бяха разделени на групи. В този момент преподавателят ги помоли да се опитат да запомнят и запишат всичко, което знаеха по избраните тема / предмет / дисциплина. Когато този втори списък беше завършен, някои ученици бяха помолени да дойдат на бюрото на учителя, да предадат списъка си и да разкажат на всички за минали събития от живота си, в които са знаели / открили / научили за настоящия си интерес. Последваха много интересни истории.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците оцениха по много положителен начин дейността. Някои от тях заявиха:

„Научих се да разбирам какво харесвам, от какво имам нужда и какво знам. Нещо повече, опознавам по-добре съучениците си, като знам професиите, с които биха искали да се занимават.“

„Научих се да работя по-добре с другите и да придобия представа за бъдещето си.“

Други казват, че дейността е помогнала на техните учители да ги опознаят по-добре, както и е увеличила способността им за изразяване. И накрая, други казаха, че това им е помогнало да започнат да мислят за бъдещите си цели и кариера.

Много малко ученици не харесаха, че дейността беше разделена на повече части, но ограниченията във времето на учебните дейности не позволиха да се приложи в цялост.

Допълнителни коментари:

Дейността е избрана, тъй като увеличава мотивацията за учене, развива самосъзнанието и рефлексията и най-вече насърчава разбирането на учениците по въпроси, свързани с училищните дисциплини и специфични професии. Освен това дейността позволи да се покаже силната връзка и връзките на семейството на учениците и как това може да има положително влияние при планиране на бъдещето. Един от учителите, тествали дейността, сподели:

„Беше приятно да слушам истории, свързани с детството на учениците. Тази дейност разкри, че семейната среда играе основна роля при формиране на плановете и стремежите за бъдещето. Младото поколение изпитва несигурност относно бъдещето, но знае, че винаги може да разчита на семейството си за подкрепа и вдъхновение.“

България
Възраст:

11-13

Предмет:

Математика

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога, без никакви модификации и промени.

Как преподавателите организираха дейността?

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога, без никакви модификации и промени.

Каква беше реакцията на учениците?

Дейността имаше много благоприятен ефект върху учениците. Учениците изразиха мечтите си и си представиха тяхната реализация в бъдеще. Те осъзнават, че тяхното образование е важно, за да се реализират в мечтаното бъдеще и да изградят мотивация за учене.

Допълнителни коментари:

Преподавателят остана много доволен от изпълнението на тази дейност, защото тя спомогна за подобряване на комуникацията с учениците, позволи по-детайлното опознаване и засили взаимното доверие.

Франция
Възраст:

13-15

Предмет:

Науки

Адаптиране на национално ниво:

Преподавателят следва основните стъпки, предложени в каталога. Изпълнението на дейността отне час и половина, последвано от дискусии.

Как преподавателите организираха дейността?

Преподавателят е избрал тази дейност, защото е иновативна и се основава на сътрудничеството между учениците и познанията относно уменията, необходими за упражняването дадена професия. Чрез включването на учениците в тази дейност, учителите бяха подкрепени да предоставят повече значение на учебния път на учениците, улеснявайки личната ориентация към определена професия.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците проявиха ентусиазъм и любопитство по време на участието си в дейността. Нещо повече, изпълнението ѝ стимулира дебати относно различните професии и как те са представени сред учениците.

Допълнителни коментари:

Препоръчва се да има поне двама фасилитатори, в зависимост от броя на учениците, които ще бъдат включени в дейността (поне 1 фасилитатор на 15 ученици). Това ще позволи по-плавно изпълнение на дейността и ще даде възможност за преодоляване на възникнали трудности и пречки.

Латвия
Възраст:

12-15

Предмет:

Час на класа, Кариерно развитие, Социални науки.

Адаптиране на национално ниво:

Дейността може да се използва като добро упражнение за загряване в началото на кариерната седмица или по време на часовете по кариерно развитие.

Как преподавателите организираха дейността?

Тъй като групите бяха малки, това позволи известна мобилност по време на дейността, като по този начин всички участници можеха да се движат свободно. След като бяха избрани професиите, през втората част на дейността бяха записани качествата, необходими за успешно упражняване на тези професии. Третата част беше фокусирана върху предметите, които са необходими за придобиването на тези умения, позволявайки на учениците да планират пътя на своето бъдещо образователно и кариерно развитие.

Каква беше реакцията на учениците?

Младежите признаха, че не са мислили много върху уменията, които косвено се придобиват в учебния процес. Учениците се интересуваха и им беше приятно да работят заедно и да открият тези нови пътища към някаква специфична професия.

Допълнителни коментари:

Препоръчително е дейността да се ръководи от повече от един преподавател, в случай че класът бъде разделен на повече от две групи. Добре е да се предвиди и допълнително време за индивидуални разговори с учениците относно техните интереси, умения и стремежи.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: