Да планираме!

Теми

Изграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея

Възраст

10-13; 14-15

Предмет

История

Държава

Латвия

Основна цел

  • Целта на дейността е да позволи на учениците да вникнат и анализират дневния/седмичния и жизнения цикъл на човек.

Обучителни цели

  • Да подпомогне учениците да организират учебния процес във фазата на консолидиране на знанията.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

Латвия
Възраст:

12-15

Предмет:

История

Адаптиране на национално ниво:

Преподавателят представи дейността използвайки фрагмент от следното документално видео „Австралийски аборигени“.

След като гледаха документалния филм, учениците бяха поканени да направят план на дневния график поотделно за работата, която трябва да се свърши, след което на ниво група се договориха за седмичен план.

След това те представиха, аргументираха, сравниха приликите и разликите между съвремието и праисторията (виж следващия параграф).

Как преподавателите организираха дейността?

Учителят адаптира дейността към темата на урока по история, задълбочавайки и анализирайки начина на живот на индивидите в праисторията и съвремието – техния ежедневен, седмичен и жизнен цикъл, как са структурирани плановете, натоварването, бъдещето и целия живот по интереси и нужди.  

Целта на тази дейност е учениците:        

  • Да работят в групи.
  • Да се опознаят.
  • Да научат детайли един за друг – ежедневие; семейство; приятели.
  • Да дискутират факторите, които влияят на настроението и енергията им.
Каква беше реакцията на учениците?

Учениците бяха много ангажирани и се насладиха на участието си в дейността.

Допълнителни коментари:

Избраната дейност спомогна за организирането на учебния процес във фазата на консолидиране на знанията.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: