Да учим заедно

Теми

Значението на образованието и мотивацията за учене

Възраст

10-13; 14-15; 16-18

Предмет

Биология; Компютърни науки; Чужди езици; География; История; Математика; Природни наукиs; Спорт; Социални науки

Държава

България; Франция; Италия; Латвия

„Дейността е добра и самите ученици признаха, че обичат да работят по този начин, че е по-лесно за всички да мислят за отговорите и да се изразяват по-уверено, отколкото ако трябва да говорят сами. Това изисква по-малко ресурси от страна на учителя, тъй като целият урок се води от самите ученици – те сами създават въпросите; те сами си отговарят; те създават критериите за оценка, те оценяват себе си”.

Основна цел

  • Отборна игра, която може да се организира в класната стая, с цел да улесни изучаването на учебните предмети и да засили връзката между ученици и преподаватели.

Обучителни цели

  • Да улесни преговор преди изпит или тест по определена тема, като се използва взаимното обучение и работа в екип;
  • Да насърчи сътрудничеството и работата в екип;
  • Да подпомогне организацията на учебния процес във фазата на иницииране и консолидиране;
  • Да разнообрази методите на преподаване;
  • Да насърчи мотивацията за изучаване на учебното съдържание.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

Италия
Възраст:

15

Предмет:

Математика

Адаптиране на национално ниво:

Италианският преподавател използва дейността с по-голяма група от предвиденото (27 души вместо 20), така че изпълнението ѝ отне повече от първоначално предвиденото време (70 минути вместо 60).  

Как преподавателите организираха дейността?

Предвид по-големия брой включени ученици, класът е разделен на 5 отбора. Всеки отбор е получил различна математическа тема от своя учител.

Всеки отбор е подготвил въпроси, свързани с зададената тема, на които другите отбори трябва да отговорят. Фокусирайки се върху една основна тема (а не няколко наведнъж) дейността става по-предизвикателна, ефективна и стимулираща както за учениците, така и за учителите.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците бяха силно мотивирани и горди с постигнатите резултати.

Други коментари:

Тъй като дейността е ориентирана към учениците, учителите бяха наистина доволни от нейното изпълнение, защото учениците могат да учат / изучават / преразглеждат училищните теми, използвайки алтернативен и ефективен метод.

Преподавателите силно препоръчват прилагането на тази дейност, тъй като тя също така развива самочувствие, взаимно учене и – най-важното – дейността позволява да се включат ученици, които имат различни стилове на обучение.

България
Възраст:

15-16

Предмет:

Английски език

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше организирана спазвайки първоначално предложените стъпки.

Как преподавателите организираха дейността?

Преподавателят използва дейността, за да представи различни видове текст.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците споделиха, че дейността им е позволила да създадат комфортна учебна атмосфера, като работят в група, да изследват заедно и да откриват нови факти за предмета.

Други коментари:

Дейността може да бъде наистина шумна по време на паралелната работа между групите, така че е по-добре да се следи отблизо изпълнението, което позволява по-тих и продуктивен резултат.

Франция
Възраст:

14-18

Предмет:

Науки

Адаптиране на национално ниво:

Техниката е избрана с цел преглед на урок от предходната учебна година.

Как преподавателите организираха дейността?

Учителите използваха някои подготвителни материали и дейности, по време на изпълнението на дейността. По-конкретно, беше добавена допълнителна предварителна стъпка: всеки ученик трябваше да измисли въпрос и отговор, преди да започне груповата работа. След това класът беше разделен на 6 групи (не само 2, както беше предвидено първоначално), а самата учителка беше фасилитатор. Въпросите се задаваха на ротационен принцип: всеки отбор задаваше въпроси на останалите групи, позволявайки им да печелят точки за своя отбор.

Каква беше реакцията на учениците?

Наблюдаваха се две напълно различни реакции от страна на учениците: като силна страна може да се отбележи активното участие на някои ученици, които обикновено са по-пасивни по време на груповите занимания, тъй като дейността насърчава отборния дух. В същото време като негативна страна може да се споменат някои силно емоционални изблици, свързани с желанието за победа, от страна някои ученици, така че е важно преподавателят да е подготвен да се справи с такава ситуация своевременно.

Други коментари:

Дейността определено постигна предварително планираните резултати, но преподавателите трябва да помислят за ефективни начини за справяне с негативните емоции на губещите отбори. Този момент би подходящ за обяснение на концепцията за „здравословна конкуренция“ сред учениците.

Латвия
Възраст:

12-18

Предмет:

Биология, История, Социални науки, География, Компютърни науки, Математика

Адаптиране на национално ниво:

Тази дейност беше широко използвана от учителите в Латвия в контекста на няколко учебни предмети:

  • История: Подпомага по-лесното научаване на факти и термини.
  • Информатика: Подпомага по-лесното научаване на теоретични концепции, тъй като учениците са били по-заинтересовани да търсят нови форми на работа и да учат по различен начин.
  • Природни науки: Дейността помогна да се прегледат отделни теми в края на урока. Учениците трябваше да навлязат по-дълбоко в съдържанието на темата в процеса на подготовка на въпроси и намиране на отговори. Методът насърчава мотивацията за изучаване на съдържанието, както и сътрудничество и работа в екип сред връстниците.
  • Математика: Дейността е полезна при дефиниране и преговор на определени математически понятия.

Като цяло дейността е оценена положително от учителите. Някои от тях казаха:

„Дейността е добра и самите ученици признаха, че обичат да работят по този начин, че е по-лесно за всички да мислят за отговорите и да се изразяват по-уверено, отколкото ако трябва да говорят сами. Това изисква по-малко ресурси от страна на учителя, тъй като целият урок се води от самите ученици – те сами създават въпросите; те сами си отговарят; те създават критериите за оценка, те оценяват себе си”.

Как преподавателите организираха дейността?

Подходът е използван креативно в рамките на няколко учебни предмети, тъй като учителите са били наистина доволни от начина, по който е работил: всъщност чрез играта методът приканва учениците да търсят информация за термини, свързани с конкретен предмет, като по този начин формират разбираеми въпроси за други отбори, и спомагат за укрепване на уменията за сътрудничество сред техните връстници.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците бяха силно ангажирани в дейността и им беше много приятно да работят заедно. Понякога единственото предизвикателство беше всички групи да приключат работа навреме, така че е добре да се предвиди и допълнително време при необходимост. Въпреки това, една от най-приятните задачи на учениците беше определянето на критерии за оценка и оценката на работата на други групи.

Други коментари:

Необходимо е да се дефинират ясни и конкретни критерии за оценка, тъй като възможността да възникнат спорове е голяма. Лидерите могат да налагат своите виждания; но ако няма лидер, работата не върви напред. Необходимо е учителите да разберат дали е необходимо да се намесят и как да балансират ситуацията.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: