Две истини, една лъжа

Теми

Дейности за загряване на групата

Възраст

16-18

Предмет

Class Education; Чужди езици

Държава

България

Основна цел

  • Опознаване и засилване на отношенията между учениците.

Обучителни цели

  • Да осигури инструмент за създаване на комфортен климат в класната стая, улесняващ учебния процес.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

България
Възраст:

16-18

Предмет:

Английски език, Час на класа

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога.

Как преподавателите организираха дейността?

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога, без никакви модификации и промени.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците оцениха много високо участието си в тази дейност, тъй като тя им даде възможност да се опознаят по-добре. Освен това динамиката на групата, която дейността създава, може да улесни формирането на по-комфортна емоционална атмосфера, с релаксиращи и забавни моменти.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: