Дейвид

Теми

Изграждане на екип и чувство на равенство

Възраст

14-15

Предмет

Чужди езици

Държава

България

Основна цел

  • Симулационна игра имаща за цел развитие на емпатия и умения за разрешаване на проблеми.

Обучителни цели

  • Дейността спомага развитието на умения за дискутиране; представяне на интереси, правене на компромиси, съгласие с чуждата гледна точка; толерантност към различните; избягване на предразсъдъци и стереотипи.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

България
Възраст:

14

Предмет:

Руски език

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше проведена в онлайн среда.

Как преподавателите организираха дейността?

Адаптирането на дейността към онлайн среда изисква от учителя: 1) да разкаже историята на Дейвид и семейството му; 2) да се разпределят ролите, след което групата на роднините на Дейвид трябваше да обсъди правила в отделен чат и т.н .; и всеки от кандидатите да доразвие героя си. Целият този процес отне още 20 минути. След това започнаха „срещите“ и коментарите. След като всички кандидати бяха изслушани, роднините проведоха разговор, за да изберат трима наематели. 

Учителят е избрал тази дейност, тъй като изиграването на роля може да бъде идеалният шанс да позволи на учениците да изразят своето отношение по забавен начин, както и възможност да им обясни зачитането на различията и толерантността. Нещо повече, това може да ги провокира да разсъждават върху сериозни проблеми или теми..

Каква беше реакцията на учениците?

Тъй като учениците бяха по-малки от препоръчителната възраст, предвидена за тази дейност, те не успяха да оценят упражнението: някои от тях не го харесаха, други не знаеха точно какво да правят и това създаде трудности за учителя. Все пак имаше ученици, които харесаха дейността и се забавляваха по време на упражнението.

Допълнителни коментари:

Дейността не е подходяща за онлайн използване от ученици на възраст под 16 години. Необходимо е децата да се познават добре. Те не могат да разберат инструкциите и все още им е трудно да влязат в роля и да се отпуснат, особено зад екрана.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: