Директор на училище

Теми

Изграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея

Възраст

14-15; 16-18

Предмет

Чужди езици

Държава

България

Основна цел

  • Да създаде условия за активно участие на учениците във формирането на тяхната учебна, класна, училищна, физическа и емоционална среда.
  • Да събере обратна връзка от учениците и да даде представа за тяхното мнение относно обучителната среда, кои са факторите, които подпомагат обучителния процес и кои са тези, които му пречат.
  • Да стимулира организирането на дискусия относно личната отговорност към живота, училищната среда и организацията на обучителния процес.
  • Да стимулира подобряването на уменията за обоснована аргументация и аналитично мислене
  • Да се даде възможност на учениците да изразят мнението си относно училищната среда и да дадат предложения за нейното подобряване.

Обучителни цели

  • Подобряване на умения за аргументация и аналитично мислене.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

България
Възраст:

15-16

Предмет:

Английски език

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога.

Как преподавателите организираха дейността?

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога, без никакви модификации и промени.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците оцениха високо възможността да се поставят на мястото на училищния директор за един ден, осъзнавайки големите отговорности и задачи, които той трябва да изпълнява. Всички ученици харесаха дейността, както и шанса да изразят свободно своите идеи и мнения.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: