За мен

Теми

Самочувствие, самосъзнание и самооценка

Възраст

10-13; 14-15; 16-18

Предмет

Чужди езици; География; История; Математика; Спорт

Държава

България; Италия

Основна цел

  • Това е дейност за самоанализ, която помага да учениците да разсъждават върху своя характер, желания, потребности и самочувствие.

Обучителни цели

  • След приключване на тази дейност, учениците: ще подобрят способността си за самоизразяване; ще повишат самочувствието си; ще засилят уменията за здравословно изразяване на чувства и емоции.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

Италия
Възраст:

14

Предмет:

Английски език, Френски език, Математика, История, География

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога, без никакви модификации и промени.

Как преподавателите организираха дейността?

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога, без никакви модификации и промени.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците бяха много доволни от участието си в дейността. Както стана видно от получената обратна връзка, дейността провокира повечето участници да излязат от зоната си на комфорт, което създаде известни първоначални затруднения, преодолени в последствие.

Допълнителни коментари:

Учителите трябва да бъдат внимателни при модерирането/организирането на дейността, както и да следят за възникнали въпроси и дебати по темата.

България
Възраст:

13-16

Предмет:

Физическо възпитание и спорт, Английски език, Руски език

Адаптиране на национално ниво:

Поради ограниченията, свързани с пандемията COVID-19, дейността беше проведена онлайн.

Как преподавателите организираха дейността?

Тъй като дейността беше организирана онлайн, учителят представи изреченията на екрана и всеки работи индивидуално за около 10-15 минути. След това всеки сподели своите изявления пред останалите.

Каква беше реакцията на учениците?

Помогна им да преодолеят безпокойството да казват добри неща за себе си пред другите. Това ги накара да се замислят за неща, на които досега не са обръщали внимание. В същото време им помогна да се опознаят по-добре.

Допълнителни коментари:

Учителят предлага да се използва тази дейност, за да се помогне на учениците да обърнат внимание на техните положителни черти и таланти. Освен това, тя ги подкрепя да мислят за това как другите ги възприемат и придобиват увереността да говорят за себе си, техните качества и силни страни пред другите без притеснения. Единственото ограничение беше да се организира онлайн: това може да бъде по-трудно за някои от учениците, които са срамежливи и не искат да говорят пред целия клас.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: