Зрителен контакт

Теми

Дейности за загряване на групата

Възраст

14-15

Предмет

Приложни изкуства; Биология; Социални науки; Civic Education; Class Education; Час на класа; Компютърни науки; Документация; Чужди езици; География; История; Език; Литература; Математика; Природни наукиs; Спортs; Физика; Науки; Социални науки

Държава

Италия

Основна цел

  • Подобряване динамиката на групата.

Обучителни цели

  • Подобряване на сътрудничеството.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

Италия
Възраст:

15

Предмет:

Математика, Английски език

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога.

Как преподавателите организираха дейността?

Наложи се дейността да бъде повторена два пъти, защото учениците подцениха важността на правилата. Те просто сменяха позицията си, без да се фокусират върху контакт с очите. За да обяснят по-добре на групата как трябва да се изпълни дейността, учителите направиха демонстрация само с двама участници.

Каква беше реакцията на учениците?

Както беше казано по-горе, първоначално учениците подцениха важността на упражнението. Винаги е от решаващо значение да ги накарате да се съсредоточат върху основната цел, като по този начин да се възползват от предимствата на процеса. Сред резултатите от събраната оценка някои от учениците заявиха, че са открили значението на невербалната комуникация и че Дейността е допринесла за подобряване на учебния климат в класната стая.

Допълнителни коментари:

Учениците и учителите трябва да са наясно, че тази дейност не е просто игра и че ако се прави правилно, тя работи на много когнитивни нива на самовъзприятие, намерение и комуникация.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: