Игра с прилагателни

Теми

Дейности за загряване на групата

Възраст

14-15

Предмет

Чужди езици

Държава

Италия

Основна цел

  • Взаимно опознаване; Стимулиране на отборен дух.

Обучителни цели

  • Да се даде възможност на учениците свободно да се изразяват психически, физически и емоционално.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

Италия
Възраст:

15

Предмет:

Английски език

Адаптиране на национално ниво:

Подредбата на класната стая беше планирана предварително, с цел по-лесно изпълнение на дейността – чиновете бяха подредени до стените, за да може да се освободи възможно най-широко пространство в средата на стаята, където учениците да се подредят в кръг.

Как преподавателите организираха дейността?

Учителят е изпълнил дейността в следните стъпки:

Стъпка 1. Всеки ученик казва собственото си име.

Стъпка 2. Всеки ученик избира жест, който придружава името му.

Стъпка 3. На свой ред участниците казват името си и правят жеста си.

Стъпка 4. Всички повтарят споменатите имена и жестове.

Тъй като това беше една от първите дейности в периода на експериментиране, преподавателят я организира по прост, но ефективен начин, като избягва включването на прилагателно за всеки участник. Основният фокус беше върху името и жеста, за да се подчертае основно физическото измерение на самата дейност.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците бяха доволни и наистина мотивирани по време на участието си в тази дейност, тъй като тя им предостави възможност за им предоставяше почивка от формалното образование, както и ги стимулира да се раздвижат. Един от участвалите италиански ученици сподели следната обратна връзка:

„Тази дейност ми позволи да опозная по-добре своите съученици, но също така и тяхното поведение и лични характеристики“

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: