Изразяване на палитра от емоции

Теми

Самочувствие, самосъзнание и самооценка

Възраст

14-15; 16-18

Предмет

Чужди езици

Държава

България

Основна цел

  • Дейността се състои в изследване на това как различни типове музика влияят на чувствата и какви емоции провокират.

Обучителни цели

  • Идеята на метода е участниците да се научат по-добре да анализират чувствата си, както и да разбират емоциите на околните.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

България
Възраст:

14-17

Предмет:

Руски език

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше проведена онлайн, основно с помощта на музика.

Как преподавателите организираха дейността?

Преподавателят избра да тества тази дейност, защото искаше да научи учениците на толерантност и уважение към чувствата и емоциите на другите. Преди да започне упражнението, учителят представи темата, обсъди различните видове емоции и тяхното изразяване. Тази беседа може да се използва, за да се създаде непринудена атмосфера и да се даде възможност на учениците да бъдат „в настроение“ за дейността. Останалите дейности следваха стъпките, предложени в ръководството. Според учителя изборът на тази дейност е позволил да се даде по-голям акцент върху изразяването на емоции в различни ситуации, нещо, което често не е застъпено в официалното образование.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците оцениха положително своето участие в тази дейност, тъй като тя им даде възможност и пространство на себеизразяване, където не само да успяха да обсъдят своите емоции, но и да опознаят емоциите на своите връстници.

Допълнителни коментари:

Ако учителят иска да приложи тази дейност в рамките на предмет, свързан с изучаване на чужд език, препоръчително е нивото на учениците да е високо, за да могат да разполагат с по-богат речник, който да се използва по време на дейността.

Препоръчва се дейността да се организира в реална среда, тъй като онлайн приложението крие някои трудности и ограничения, като например невъзможност да се наблюдават реакциите на учениците, докато слушат музиката. В същото време онлайн изпълнението позволява дори на по-малко комуникативните ученици да споделят как се чувстват.

И накрая, трябва да се обърне специално внимание на учениците със специални образователни потребности, които възприемат изразяването на емоции по специфичен и индивидуален начин.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: