Историята за реката с алигатори

Теми

Изграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея

Възраст

10-13; 14-15

Предмет

Час на класа; Чужди езици; Социални науки

Държава

Италия; Латвия

Основна цел

  • Дейността има за цел да представи на учениците темата за отговорността, както и да ги накара да разсъждават върху това как една ситуация може да повлияе на определено поведение и да предизвика различни реакции.

Обучителни цели

  • Тази дейност също така развива умения за работа в екип, както и умения за рационално мислене, водене на дебат и презентационни умения.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

Италия
Възраст:

15

Предмет:

Английски език

Адаптиране на национално ниво:

Изпълнението на дейността отне повече време от първоначално планираното: 50 минути за Фаза 1, още 50 минути за Фаза 2 и още 50 минути за Фаза 3.

Учениците бяха поканени да сформират групи. На всеки участник беше даден отпечатан работен лист с историята и таблица за класиране на героите.

По време на Фаза 3 учителите използваха песни на английски език, свързани с темите за съжаление и отговорност.

Как преподавателите организираха дейността?

По време на Фаза 1, отборите се фокусираха върху намирането на компромис и класирането на героите. По-време на Фаза 2 отборите се фокусираха върху дискусии. Те имаха възможност да обсъдят и обосноват избора си. Определени различия се появиха между групите, така че беше необходимо да бъдат напътствани от страна на преподавателя, за да стимулират дискусиите относно активно и пасивно поведение, поемане на отговорност и причини за направен избор.

Резултатите от Фаза 2 доведоха до различно изпълнение на фаза 3. Преподавателят подчертава концепцията, че една неочаквана ситуация може да повлияе негативно на нашите действия, думи и реакции, особено когато става въпрос за лични отношения и любовни афери. Но какво се случва, когато спрем за известно време и преосмислим казаното и направеното? Готови ли сме да кажем „Извинявай, сгреших“?

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците взеха много активно участие в дейността. Използването на песни по време на изпълнението на Фаза 3 беше посрещнато с удоволствие.

Други коментари:

Тази дейност позволява на учениците да разсъждават върху връзката между действие и отговорност и как една ситуация влияе върху действията и реакциите. Нещо повече, дейността стимулира работата в екип, по-специално осъзнаването, че всеки отделен член на групата трябва да се уважава и че не винаги е лесно да се намери компромис по даден въпрос или проблем.

Латвия
Възраст:

11

Предмет:

Социални науки и Час на класа

Адаптиране на национално ниво:

Имайки предвид младата възраст на учениците, преподавателите направиха някои адаптации на историята преди да я представят пред класа.

Как преподавателите организираха дейността?

Дейността беше тествана с 18 ученици, което съкрати времето за нейното изпълнение в сравнение с предвиденото в оригиналната версия.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците реагираха много положително на дейността: някои от тях много харесаха историята, а други оцениха възможността за работа в екип със своите връстници.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: