Карта памет от невронауката

Теми

Значението на образованието и мотивацията за учене

Възраст

10-13; 14-15; 16-18

Предмет

Чужди езици; Науки

Държава

България; Франция

„Почувствах се наистина позитивно и добре, когато използвах тази дейност, защото виждах интереса и усилията на моите ученици, когато работя. Щастлив съм, че имах възможността да я организирам и използвам.“

Основна цел

  • Да подпомогне учениците в обучителния процес и запаметяването на информация.
  • Да информира родителите относно важните аспекти на училищните предмети.

Обучителни цели

  • Преговор на важни термини, лексика и граматика в рамките на определен урок.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

България
Възраст:

14-16

Предмет:

Английски език

Адаптиране на национално ниво:

Учителят – за да направи дейността по-интерактивна – я адаптира по различен начин и към онлайн приложение: създаде е диаграма с помощта на Google Docs, като по този начин позволи на учениците да я попълват на своите устройства. Това направи дейността наистина полезна и лесна за изпълнение.

Как преподавателите организираха дейността?

Учителят е изпълнил дейността, следвайки основните насоки на ръководството. Изпълнението ѝ беше доста успешно:

„Почувствах се наистина позитивно и добре, когато използвах тази дейност, защото виждах интереса и усилията на моите ученици, когато работя. Щастлив съм, че имах възможността да я организирам и използвам.“

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците се научиха как да извлекат и запомнят най-важната информация от урока, имаха по-добър начин за изучаване на основните части на материала. Със сигурност това им помогна да разберат по-добре съдържанието на предмета.

Други коментари:

Учителят предлага да изберете този метод, ако имате нужда от полезен начин за синтезиране на важна информация след всеки урок или единица. Това е от голяма полза в рамките на изучаването на чужди езици, защото помага на учениците да намерят най-важните лексикални и граматични части от уроците.

Франция
Възраст:

11

Предмет:

Науки

Адаптиране на национално ниво:

Преподавателят беше подготвил предварително образец на дейността, който прожектира на дъската. Освен това, беше добавена и една допълнителна стъпка: след подготовката на работният лист, учениците се групираха по двойки, за да се редуват да си задават въпроси. Тази стъпка им помогна да разберат по-лесно принципа на упражнението и да запомнят необходимата информация.

Как преподавателите организираха дейността?

Учителят следваше указанията на наръчника, добавяйки допълнителната стъпка, обяснена по-горе.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците бяха доволни от участието си в дейността и успяха да постигнат очаквания резултат от обучението, предвиден от учителя.

Допълнителни коментари:

Според учителя, прилагащ дейността, играта с памет е силно препоръчителна, ако искате да се съсредоточите повече върху способността на учениците да се фокусират върху конкретни теми и да активират процеса на запаметяване. Дейността може да отнеме повече време в началото, но след като учениците запомнят основните инструкции, организирането ѝ става много по-лесно и бързо.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: