Обучителен колаж – Мисловна карта

Теми

Значението на образованието и мотивацията за учене

Възраст

10-13; 14-15; 16-18

Предмет

Чужди езици; Математика; Природни наукиs

Държава

България; Латвия

Основна цел

  • Тази дейност служи за подпомагане на участниците при дефинирането на личната мотивация за учене, чрез идентифициране на силни страни, интереси и страсти, както и използването им за база при планирането на бъдещ обучителен процес.

Обучителни цели

  • Да се предоставят инструменти за подпомагане на учениците да структурират своите мисли и на своя учебен опит.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

България
Възраст:

11-16

Предмет:

Математика, Английски език

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога.

Как преподавателите организираха дейността?

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога, без никакви модификации и промени.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците повишиха мотивацията си за учене, развиха комуникативните си умения, научиха се да работят в екип и да вземат решения. Освен това, някои от тях – според оценката – са се научили как да подреждат и структурират своите мисли.

Допълнителни коментари:

Дейността не е подходяща за ученици под 12 годишна възраст.

Латвия
Възраст:

11-12

Предмет:

Природни науки

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога.

Как преподавателите организираха дейността?

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога, без никакви модификации и промени.

Каква беше реакцията на учениците?

Въпреки младата възраст, тази дейност беше наистина оценена от учениците: всъщност те наистина харесваха креативността и възможността да нарисуват своя учебен процес.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: