Отговор на обвинение

Теми

Способността да казваме НЕ!

Възраст

14-15

Предмет

Чужди езици; Литература

Държава

България

Основна цел

  • Повишаване на осведомеността относно различните методи за разрешаване на конфликти.
  • Да се научите как да контролирате и регулирате емоциите, както и поведението в конфликтни ситуации.

Обучителни цели

  • Да позволи на учениците да използват специфичен речник в конкретни контекст и ситуации.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

България
Възраст:

14-15

Предмет:

Руски език, Английски език

Адаптиране на национално ниво:

Поради ограниченията, свързани с пандемията COVID-19, дейността беше проведена онлайн. Освен това, преподавателят добави повече герои в историята, за да могат учениците да имат възможност да изкажат мнение по разнообразни теми.

Как преподавателите организираха дейността?

Преподавателите избраха да тестват тази дейност, защото е различна и позволява на учениците да разсъждават върху важни теми. Дейността се оказа много полезна: учениците обсъдиха, споделиха мнения и стигнаха до общо заключение.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците реагираха положително на дейността. Някои от тях заявиха, че това им позволява да разберат и да помислят за някои специфични емоции и как да реагират на определена ситуация.

Допълнителни коментари:

Учителят предлага да се добавят повече герои към предоставената история: това позволява, чрез различните герои, учениците да изразят своето мнение и реакция в подобна ситуация. Това спомогна да се насочи вниманието към онези, които биха действали по-агресивно в конфликт.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: