Ситуационна игра – “Изгубени в морето”

Теми

Изграждане на екип и чувство на равенство

Възраст

10-13; 14-15

Предмет

Биология; Civic Education; Чужди езици; География; Природни наукиs; Науки

Държава

Италия; Латвия

Основна цел

  • Насърчаване на взаимодействието и работата в екип сред младите хора.

Обучителни цели

  • Да повиши информираността на учениците за решаващата роля на специфичните умения в трудни ситуации.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

Италия
Възраст:

14-15

Предмет:

Английски език, Науки, Гражданско образование

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога без допълнителни адаптации и модификации.

Как преподавателите организираха дейността?

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога без допълнителни адаптации и модификации.

Каква беше реакцията на учениците?

В оценките си учениците потвърдиха, че дейността им е помогнала да разбират по-добре значението на определени умения в дадена ситуация, както и значението на работата в екип.

Латвия
Възраст:

11-13

Предмет:

География, Биология, Природни науки

Адаптиране на национално ниво:

За да улесни организацията на дейността, преподавателят използва следното видео: https://youtu.be/-qwVJDRV014

Как преподавателите организираха дейността?

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога без допълнителни адаптации и модификации.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците участваха активно и се чувстваха много ангажирани, изразявайки положителни отзиви за резултатите от дейността.

Допълнителни коментари:

Учителите предложиха прилагането на тази дейност, за да направят уроците по-интерактивни и да повишат вниманието на учениците.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: