Хайде да създадем наши правила!

Теми

Изграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея

Възраст

10-13

Предмет

Социални науки; Class Education; Език; Физика

Държава

Франция; Латвия

Основна цел

  • Тази групова дейност цели да мотивира учениците да бъдат по-активни участници в училищната среда, като ги направи създадели на правила за поведение в клас.

Обучителни цели

  • Активното включване на учениците в разработването на събития и планове повишава чувството им на отговорност.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

Франция
Възраст:

13

Предмет:

Френски език

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога.

Как преподавателите организираха дейността?

Преподавателите организираха дейността с активното участие на техните ученици, както в процеса на планиране, така и при изпълнението.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците бяха щастливи да отговарят за класа и бяха много ангажирани с разработването на правилата. Те показаха волята да се изслушват и да бъдат ангажирани в този „вътрешен” договор между тях и учителя.

Допълнителни коментари:

Дейността наистина успява да привлече учениците, пораждайки ентусиазъм при създаването на правилата.

Препоръчва се периодично да се проверяват договорените правила, тъй като учениците могат бързо да забравят какво е договорено клас. Важно е правилата да се запишат на флипчарт и да се закачат на стената или да се прожектират редовно на дъската, за да не се забравят.

Латвия
Възраст:

12

Предмет:

Час на класа

Адаптиране на национално ниво:

Учителят предпочете да отдели повече време за разработване на правилата и постигане на консенсус в класната стая, като организира 2 урока за общо 80 минути.

Как преподавателите организираха дейността?

Учителят позволи на учениците да разработят правила за организиране на събитие в клас. След като планът беше приет от всички ученици, следващата стъпка бе да се представи на директора на училището. Следващите стъпки предвиждат провеждането на планираното събитие на по-широко училищно ниво, като се използват плакати разлепени на видни места в и около училището.

Каква беше реакцията на учениците?

Учениците бяха доволни от дейността, тъй като тя им позволи да участват в процеса на вземане на решения и да се почувстват важна част от училищната общност.

Други коментари:

Учителите бяха много доволни от тази дейност, тъй като е лесно и приятно да се организира с всякаква целева група и възраст.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: