Човешко бинго

Теми

Дейности за загряване на групата

Възраст

14-15

Предмет

Приложни изкуства; Биология; Социални науки; Civic Education; Class Education; Час на класа; Компютърни науки; Документация; Чужди езици; География; История; Език; Литература; Математика; Природни наукиs; Спортs; Физика; Науки; Социални науки

Държава

Франция

Основна цел

  • Опознаване и засилване на отношенията между учениците.

Дейността може да се приложи в рамките на всеки учебен предмет, тъй като осигурява подкрепа на учениците и влияе благоприятно на емоционалния климат в класната стая.

Резултати, съвети и вдъхновения от експеримента

Кликнете върху следните полета, като всяко ще ви покаже резултатите от тестването на дейностите във всяка държава (и полезни съвети как да ги приложите с вашите ученици).

Франция
Възраст:

15

Предмет:

Час на класа

Адаптиране на национално ниво:

Дейността беше изпълнена според инструкциите в каталога.

Как преподавателите организираха дейността?

Учителят използва дейността „Човешко бинго“ в рамките на обучение по предприемачество. Изпълнението на дейността беше изключително ползотворно, тъй като позволи дори на най-резервираните и срамежливи ученици да вземат активно участие и да комуникират с останалите.

Каква беше реакцията на учениците?

Всички ученици се забавляваха по време на дейността, а по-срамежливите имаха възможност да се отпуснат и да споделят повече информация за себе си със своите връстници.

За специфична информация относно тази дейност, използвайте следния линк: