Онлайн портфолио

Настоящото онлайн портфолио има за цел да предостави на учителите неформални дейности, които да се използват в клас, като по този начин се улеснява процеса на превенция на преждевременното напускане на училище.

Портфолиото е тясно свързано с наръчника DROP’ IN EDUC ACTION – Каталог с неформалните методи на обучение който съдържа повече от 40 дейности, които могат да бъдат внедрени в училищни условия. Настоящият инструмент представя няколко метода, избрани от каталога и тествани от учителите, участващи в експериментирането, в клас с ученици.

По-конкретно, разработените дейности могат да бъдат разделени на:

1

Дейности за загряване на групата

насочени към създаване на топла, приятелска и неформална учебна среда, която може да бъде добра основа за реализиране на по-сложни дейности.

Каталогът EDUC’ACTION разработи няколко дейности за загряване на групата, които служат за проправяне на пътя към учене чрез преживяване, като позволяват на участниците да общуват помежду си в по-спокойна и ангажираща среда. Освен това те са предназначени да помогнат на хората да се опознаят обикновено чрез презентации и размяна на имена и друга лична информация.

Дейностите за загряване на групата могат да се използват всеки път:

  • Преди изпълнението на някоя от основните дейности, за да създадете подходящата атмосфера и да помогнете на учениците да „разтопят леда“, като оставят настрана несигурността и естествените първоначални трудности в общуването.
  • Преди изпълнението на някоя от основните дейности, за да могат учениците да се опознаят по-добре и да създадат основите на бъдещата си работа.

В тази категория можете да намерите групови дейности, като „разчупване на леда“, дейности за изграждане на екип и енерджайзъри.

2

Неформални дейности

разделени в 5 основни категории:

1) Значението на образованието и мотивацията за учене;

2) Изграждане на екип и чувство на равенство;

3) Самочувствие, самосъзнание и самооценка;

4) Изграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея;

5) Способността да казваме НЕ!

Тези дейности се основават на специфични теми от тези области, като могат да бъдат включени в уроците, след адаптиране към изискванията на учебната група.

Настоящото портфолио позволява на учителите да избират дейностите според нуждите на учениците и възрастта им, както и учебните предмети и теми. Моля, изберете измежду следните категории тази, която отговаря на вашите преподавателски потребности:

Drop In Action BG

wdt_IDДЕЙНОСТДЪРЖАВАПРЕДМЕТТЕМИВЪЗРАСТLINK
1Да учим заедноБългария; Франция; Италия; ЛатвияБиология; Компютърни науки; Чужди езици; География; История; Математика; Природни наукиs; Спорт; Социални наукиЗначението на образованието и мотивацията за учене10-13; 14-15; 16-18
2Историята за реката с алигаториИталия; ЛатвияЧас на класа; Чужди езици; Социални наукиИзграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея10-13; 14-15
3Игра с прилагателниИталияЧужди езициДейности за загряване на групата14-15
4Въртележка с професииБългария; Франция; Италия; ЛатвияСоциални науки; Class Education; Чужди езици; Математика; Науки; Социални наукиЗначението на образованието и мотивацията за учене10-13; 14-15
5Пазар за идеиБългария; Франция; ЛатвияПриложни изкуства; Биология; Социални науки; Civic Education; Class Education; Час на класа; Компютърни науки; Документация; Чужди езици; География; История; Език; Литература; Математика; Природни наукиs; Спортs; Физика; Науки; Социални наукиИзграждане на екип и чувство на равенство10-13; 14-15; 16-18
6Слънцето грее върхуИталияПриложни изкуства; Биология; Социални науки; Civic Education; Class Education; Час на класа; Компютърни науки; Документация; Чужди езици; География; История; Език; Литература; Математика; Природни наукиs; Спортs; Физика; Науки; Социални наукиДейности за загряване на групата14-15
7В моята ръкаБългария; ЛатвияПриложни изкуства; Биология; Социални науки; Civic Education; Class Education; Час на класа; Компютърни науки; Документация; Чужди езици; География; История; Език; Литература; Математика; Природни наукиs; Спортs; Физика; Науки; Социални наукиСпособността да казваме НЕ!14-15; 16-18
8Аквариум с мислиФранция; ЛатвияПриложни изкуства; Социални науки; Class Education; География; История; Физика; НаукиИзграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея10-13; 14-15; 16-18
9Хайде да създадем наши правила!Франция; ЛатвияСоциални науки; Class Education; Език; ФизикаИзграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея10-13
10Blind, Dumb, LameЛатвияПриложни изкуства; Биология; Социални науки; Civic Education; Class Education; Час на класа; Компютърни науки; Документация; Чужди езици; География; История; Език; Литература; Математика; Природни наукиs; Спортs; Физика; Науки; Социални наукиИзграждане на екип и чувство на равенство10-13; 14-15
ДЕЙНОСТДЪРЖАВАПРЕДМЕТТЕМИВЪЗРАСТ

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Contact us!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.