Онлайн портфолио

Настоящото онлайн портфолио има за цел да предостави на учителите неформални дейности, които да се използват в клас, като по този начин се улеснява процеса на превенция на преждевременното напускане на училище.

Портфолиото е тясно свързано с наръчника DROP’ IN EDUC ACTION – Каталог с неформалните методи на обучение който съдържа повече от 40 дейности, които могат да бъдат внедрени в училищни условия. Настоящият инструмент представя няколко метода, избрани от каталога и тествани от учителите, участващи в експериментирането, в клас с ученици.

По-конкретно, разработените дейности могат да бъдат разделени на:

1

Дейности за загряване на групата

насочени към създаване на топла, приятелска и неформална учебна среда, която може да бъде добра основа за реализиране на по-сложни дейности.

Каталогът EDUC’ACTION разработи няколко дейности за загряване на групата, които служат за проправяне на пътя към учене чрез преживяване, като позволяват на участниците да общуват помежду си в по-спокойна и ангажираща среда. Освен това те са предназначени да помогнат на хората да се опознаят обикновено чрез презентации и размяна на имена и друга лична информация.

Дейностите за загряване на групата могат да се използват всеки път:

  • Преди изпълнението на някоя от основните дейности, за да създадете подходящата атмосфера и да помогнете на учениците да „разтопят леда“, като оставят настрана несигурността и естествените първоначални трудности в общуването.
  • Преди изпълнението на някоя от основните дейности, за да могат учениците да се опознаят по-добре и да създадат основите на бъдещата си работа.

В тази категория можете да намерите групови дейности, като „разчупване на леда“, дейности за изграждане на екип и енерджайзъри.

2

Неформални дейности

разделени в 5 основни категории:

1) Значението на образованието и мотивацията за учене;

2) Изграждане на екип и чувство на равенство;

3) Самочувствие, самосъзнание и самооценка;

4) Изграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея;

5) Способността да казваме НЕ!

Тези дейности се основават на специфични теми от тези области, като могат да бъдат включени в уроците, след адаптиране към изискванията на учебната група.

Настоящото портфолио позволява на учителите да избират дейностите според нуждите на учениците и възрастта им, както и учебните предмети и теми. Моля, изберете измежду следните категории тази, която отговаря на вашите преподавателски потребности:

Drop In Action BG

wdt_ID ДЕЙНОСТ ДЪРЖАВА ПРЕДМЕТ ТЕМИ ВЪЗРАСТ LINK
1 Да учим заедно България; Франция; Италия; Латвия Биология; Компютърни науки; Чужди езици; География; История; Математика; Природни наукиs; Спорт; Социални науки Значението на образованието и мотивацията за учене 10-13; 14-15; 16-18
2 Историята за реката с алигатори Италия; Латвия Час на класа; Чужди езици; Социални науки Изграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея 10-13; 14-15
3 Игра с прилагателни Италия Чужди езици Дейности за загряване на групата 14-15
4 Въртележка с професии България; Франция; Италия; Латвия Социални науки; Class Education; Чужди езици; Математика; Науки; Социални науки Значението на образованието и мотивацията за учене 10-13; 14-15
5 Пазар за идеи България; Франция; Латвия Приложни изкуства; Биология; Социални науки; Civic Education; Class Education; Час на класа; Компютърни науки; Документация; Чужди езици; География; История; Език; Литература; Математика; Природни наукиs; Спортs; Физика; Науки; Социални науки Изграждане на екип и чувство на равенство 10-13; 14-15; 16-18
6 Слънцето грее върху Италия Приложни изкуства; Биология; Социални науки; Civic Education; Class Education; Час на класа; Компютърни науки; Документация; Чужди езици; География; История; Език; Литература; Математика; Природни наукиs; Спортs; Физика; Науки; Социални науки Дейности за загряване на групата 14-15
7 В моята ръка България; Латвия Приложни изкуства; Биология; Социални науки; Civic Education; Class Education; Час на класа; Компютърни науки; Документация; Чужди езици; География; История; Език; Литература; Математика; Природни наукиs; Спортs; Физика; Науки; Социални науки Способността да казваме НЕ! 14-15; 16-18
8 Аквариум с мисли Франция; Латвия Приложни изкуства; Социални науки; Class Education; География; История; Физика; Науки Изграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея 10-13; 14-15; 16-18
9 Хайде да създадем наши правила! Франция; Латвия Социални науки; Class Education; Език; Физика Изграждане на собствена среда и поемане на отговорност за нея 10-13
10 Blind, Dumb, Lame Латвия Приложни изкуства; Биология; Социални науки; Civic Education; Class Education; Час на класа; Компютърни науки; Документация; Чужди езици; География; История; Език; Литература; Математика; Природни наукиs; Спортs; Физика; Науки; Социални науки Изграждане на екип и чувство на равенство 10-13; 14-15
ДЕЙНОСТ ДЪРЖАВА ПРЕДМЕТ ТЕМИ ВЪЗРАСТ

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Contact us!



    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.