Dāvids

Galvenie mērķi Apgūt un paplašināt vārdu krājuma lietošanu atblistoši situācijai un kontekstam, mācoties svešvalodu. Mācību mērķi To learn the usage of specific vocabulary when learning a foreign language for specific situation and context. Testēšanas rezultāti,...

Aklais, mēmais, klibais

Galvenie mērķi Dot „fizisku“ sajūtu būt citādam nekā pierasts un radīt nosacījumus diskusijai par vienlīdzību, vienlīdzīgām iespējām katram. Mācību mērķi Saprast un attīstīt empātiju, veicināt to skolēnu starpā.  Šī aktivitāte nav cieši saistīta ar kādu no...

Ideju tirgus

Galvenie mērķi Dalīties ar idejām, skatpunktiem un viedokļiem bez bailēm no uzmanības vai viedokļu nesakritības publiskā situācijā. Ļaut grupai panākt vienprātību par kādu konkrētu tēmu vai aktivitāti. Nodrošina visiem aktīvu dalību mācīšanās procesā. Mācību mērķi...

Atbilde uz apvainojumu

Galvenais mērķis Palielināt dalībnieku izpratni par konfliktu risināšanas dažādiem veidiem. Palielināt izpratni par to, kā kontrolēt un vadīt savas emocijas, kā rīkoties konfliktsituācijās. Mācību mērķi Ļaut skolēniem izmantot specifisku vārdu krājumu atšķirīgiem...