Domu karte – mācīšanās kolāža

Tēma

Izglītības nozīme un mācīšanās motivācija

Vecums

10-13; 14-15; 16-18

Priekšmets

Svešvalodas; Matemātika; Dabas zinības

Valsts

Bulgārija; Latvija

Galvenie mērķi

  • Palīdzēt izprast viņu mācīšanās motivāciju, atklājot viņu stiprās puses un aizraušanās. Balstoties uz tām, tiks plānotas turpmākās mācības.

Mācīšanās mērķi

  • Dot rīkus, ar kuru palīdzību strukturēt skolēnu domas un mācību pieredzi.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Bulgārija
Vecums:

11-16 gadi

Priekšmets:

Matemātika, angļu valoda

Vietējais pielāgojums:

Aktivitāte tika īstenota sekojot krājumā sniegtajām vadlīnijām.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Kā augstāk minēts, skolotājs aktivitāti īstenoja atbilstoši krājumā paredzētajiem soļiem.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēni paaugstināja savu mācīšanās motivāciju, attīstija komunikācijas prasmes, iemācījās strādāt komandā un pieņemt lēmumus. Turklāt daži no viņiem, kā teikts novērtējumā, iemācījās strukturēt savas domas.

Citas piebildes:

Aktivitāte nav piemērota 11 gadus veciem skolēniem.

Latvija
Vecums:

11-12 gadi

Priekšmets:

Dabas zinības

Vietējais pielāgojums:

Aktivitāte tika īstenota sekojot krājumā sniegtajām vadlīnijām.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Kā augstāk minēts, skolotājs aktivitāti īstenoja atbilstoši krājumā paredzētajiem soļiem.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Neskatoties uz mazo vecumu, skolēni šo aktivitāti visnotaļ novērtēja, patiesībā viņiem ļoti patika radošums un iespēja uzzīmēt savu mācīšanās porcesu.

Citas piebildes:

N/A

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: