Pārliecinoša komunikācija

Tēma

Mācīties pateikt “NĒ”!

Vecums

14-15

Priekšmets

Svešvalodas

Valsts

Itālija

Galvenie mērķi

  • Iemācīties pašpārliecināti komunicēt.
  • Saprast, kas jūsu dzīvē ir svarīgs un kas nav.
  • Attīstīt pozitīvu pieeju dzīves negatīvajos brīžos.
  • Trenēt konfliktu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes.

Mācību mērķi

  • Attīstīt kritisko domāšanu un pašrefleksijas spējas.
  • Koncentrēties uz vārdu, ideju un uzvedības nozīm.i

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Itālija
Vecums:

15 gadi

Priekšmets:

Angļu valoda

Vietējais pielāgojums:

Skolēni tika aicināti strādāt pāros. Katrs pāris izlasīja un aizildīja darba lapu. Šī daļa neprasīja daudz laika. Pēc tam skolotājs izlēma fokusēties uz lomu spēli. Pa pāriem skolēni tika aicināti klases priekšā izspēlēt negatīvo situāciju, kas aprakstīta viņu darba lapā. Šādi skolēniem bija vieglāk izprast pārliecinošas komunikācijas nozīmi, kā arī skolotājam vieglāk paskaidrot tēmu, izvairoties no liekas retorikas

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Šo aktivitāti skolotāji izvēlējās īstenot, jo tā “palīdz attīstīt kritisko domāšanu un pašrefleksiju. Tā apskata bailes no atraidījuma, kā mēs tiekam galā, kad esam kādam likuši vilties, kā arī, cik svarīgi ir vārdi, idejas un uzvedība. Tas ir svarīgi skolā un dzīvē. Tas palīdz komandas darbam”.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēniem pārsteidzoši labi padevās izspēlēt negatīvās situācijas, iespējams tādēl, ka jaunieši vēl nav tik pārnopietni kā pieaugušie.

Citas piebildes:

Attiecībā uz aktivitātes īstenošanu nebija citu piebilžu. Skolotāja teica, ka bija “Satriekta un pārsteigta par skolēnu naivitāti, talantu un humora izjūtu” .

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: