Profesiju karuselis

Tēma

Izglītības nozīme un mācīšanās motivācija

Vecums

10-13; 14-15

Priekšmets

Karjeras izglītība; Klases audzināšana; Svešvalodas; Matemātika; Zinātne; Sociālās zinības

Valsts

Bulgārija; Francija; Itālija; Latvija

“Bija ļoti jauki klausīties skolēnu stāstos par viņu bērnību.  Šī aktivitāte atklāja, ka ģimenei joprojām ir svarīga loma. Jaunā paaudze daudz domā par savu nākotni un viņi zina, ka var rēķināties, ka  var smelties iedvesmu savas ģimenes ļaudīs“.

Galvenie mērķi

  • Veicināt skolēnu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar skolas un izglītības nozīmi, kāpēc tā ir nepieciešama un vajadzīga.

Mācību mērķi

  • Veicināt motivāciju mācīties, attīstīt pašapziņu un pašizpausmi, radīt izpratni par sasaisti starp skolas mācību priekšmetiem un specifiskām profesijām, atklājot nepieciešamās prasmes un zināšanas.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Itālija
Vecums:

15 gadi

Priekšmets:

Angļu valoda

Vietējais pielāgojums:

Skolotājs izvēlējās īstenot tikai aktivitātes pirmās 2 daļas, ņemot vērā laika ierobežojumus un iesaistīto cilvēku skaitu (piedalījās 27 skolēni). Skolotājs uz tāfeles uzrakstīja trīs dažādu sarakstu nosaukumu: “Kas man patīk, ko es zinu, kas man vajadzīgs”. Katram skolēnam tika izdalīts papīrs un pildspalva, lai aktivitāti varētu viegli īstenot. Aktivitātē vairāk uzmanības tika pievērsts skolēnu personīgajiem stāstiem un iemaņām,  pēc tam pārdomājot, kā visus šos elementus var apvienot vienā konkrētā profesijā.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Pēc aktivitātei nepieciešamo materiālu izdalīšanas, dalībniekiem tika lūgts uzskaitīt vaļaspriekus, brīvā laika pavadīšanas un hobiju nosaukumus. Tad viņiem tika lūgts izvēlēties tikai vienu sava saraksta elementu un koncentrēties uz to.

Pamatojoties uz viņu izvēli, skolēni tika sadalīti grupās. Tad aktivitātes vadītājs lūdza viņus mēģināt atcerēties un pierakstīt visu, ko viņi zina par izvēlēto tēmu / nodarbošanos / disciplīnu / jomu. Vadītājs izmantoja dažādus piemērus. Kad otrais saraksts bija pabeigts, daži skolēni tika aicināti nākt pie skolotāja galda, prezentēt sarakstu klasei un pastāstīt par kādu savas dzīves notikumu, kad viņi zināja / atklāja / iemācījās kaut ko par savu pašreizējo aizraušanos. Sekoja daudzi interesanti stāsti.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēni aktivitāti novērtēja ļoti pozitīvi, daži izteicās tā:

 “Es iemācījos saprast, kas man patīk, kas man vajadzīgs un ko es zinu. Vēl interesantāk bija iepazīt savus klases biedrus, uzzinot kādu profesiju viņi labprāt izvēlētos”.

 “Es iemācījos labāk sadarboties ar citiem un guvu idejas savai nākotnei”.

Citi teica, ka aktivitāte palīdzējusi skolotājiem labāk iepazīt viņus, kā arī palielinājusi viņu izteiksmes spējas. Visbeidzot, daži sacījuši, ka šī aktivitāte mudinājusi viņus domāt par savu nākotni un karjeru.

Dažiem skolēniem nepatika, ka aktivitāte tika sadalīta posmos, taču mācību stundu laika ierobežojms to neļāva īstenot pilnā apmērā.

Citas piebildes:

Aktivitāte tika izvēlēta, jo tā palielina motivāciju mācīties, attīsta pašapziņu un pašanalīzi, kā arī veicina skolēnu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar  mācību priekšmetiem un profesijām. Turklāt šī aktivitāte ļāva saskatīt skolēnu ciešo saikni ar viņu ģimeni un to, kā tā var pozitīvi ietekmēt viņu nākotni. Viens no skolotājiem, kas īstenoja aktivitāti, teica:

“Bija ļoti jauki klausīties skolēnu stāstos par viņu bērnību.  Šī aktivitāte atklāja, ka ģimenei joprojām ir svarīga loma. Jaunā paaudze daudz domā par savu nākotni un viņi zina, ka var rēķināties, ka  var smelties iedvesmu savas ģimenes ļaudīs.”

Pēdējais ieteikums ir ņemt vērā aktivitātei atvēlēto laiku, jo tā aizņem vairāk nekā 50 minūtes. Tomēr aktivitātes  galvenais spēks ir ļaut notikt gan pašrefleksijai, gan sadarbībai, tā skolēni var pievērst uzmanību arī tam, kādas intereses ir bijušas un joprojām ir svarīgas viņu dzīvē. Vairākas tikšanās reizes varētu radīt interesantāku mācību ceļu, lai izprastu paša profesionālās karjeras izvēli.

Bulgārija
Vecums:

11-13 gadi

Priekšmets:

Matemātika

Vietējais pielāgojums:

Skolotājs aktivitāti īstenoja atbilstoši ieteikumiem.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotājs šai aktivitātei nepievienoja papildinājumus.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Aktivitātei bija pozitīvs iespaids uz skolēniem. Skolēni stāstīja savus sapņus un iztēlojās, kā sevi realizēs nākotnē.  Viņi apzinājās, ka izglītībai ir liela nozīme savu ieceru īstenošan un tas rada motivāciju mācīties.

Citas piebildes:

Skolotāja bija īpaši gandarīta par aktivitāti, jo, pateicoties, tam, ka viņa iepazina savus skolēnus labāk,  viņu komunikācija uzlabojās, pieauga savstarpējā uzticība.

Francija
Vecums:

13-15 gadi

Priekšmets:

Zinātne

Vietējais pielāgojums:

Skolotāja pieturējās pie galvenajiem soļiem, kas sniegti rokasgrāmatā. Aktivitātes īstenošana prasīja posotru stundu, tai sekoja mutiska apspriede ar skolēniem.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotāja izvēlējās šo aktivitāti, jo tā ir inovatīva, balstīta uz sadarbību un atvērtu domāšanu par profesijai nepieciešamajām prasmēm. Turklāt tā ir devusi papildu ieguldījumu, lai palīdzētu skolēniem viņu mācīšanās procesā un ceļā uz pašpietiekamību. Iesaistot skolēnus šajā aktivitātē, skolotāji sniedz atbalstu un piešķir lielāku nozīmi skolēnu mācību ceļam, veicinot personīgo izaugsmi noteiktas profesijas virzienā.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēni aktivitātes laikā izrādīja entuziasmu un ziņkāri. Turklāt tika radīta telpa diskusijām par profesijām un kā tās atspoguļotas skolēnu vidū.

Citas piebildes:

Ieteicams, ka ir  vismaz divi vadītāji, atkarībā no iesaistīto skolēnu skaita (vismaz viens vadītājs uz 15 skolēniem). Tas ļauj vienmērīgāk īstenot aktivitāti. Ir svarīgi arī uzraudzīt aktivitāti, jo skolēniem, kuri nav pašpietiekami, var būt grūtāk piedalīties un dot ieguldījumu katrā norises solī.

Latvija
Vecums:

12-15 gadi

Priekšmeti:

Audzināšanas stunda, Karjeras nedēļa, sociālās zinības, karjeras izglītība.

Vietējais pielāgojums:

Skolotāji Latvijā, sadalīja skolēnus mazākās grupās, tā nodrošinot labāku darbu un iekļaujoties paredzētajā laikā, pat, ja bija nepieciešams nedaudz papildus laika pēdējiem aktivitātes soļiem.

Aktivitāte ir izmantota kā laba iesildīšanās Karjeras nedēļas sākumā audzināšanas stundās. Šajā gadījumā stundas laikā tika apskatītas ar dažādiem mācību priekšmtiem saistītas profesijas.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Tā kā grupas bija mazas, tas deva zināmu mobilitāti aktivitātes laikā, skolēni varēja pārvietoties aktivitātes laikā, papildinot aktivitātes plūsmu ar  fizisku mijiedarbību. Kad profesijas tika atlasītas, otrajā aktivitātes posmā tika uzrakstītas īpašības, kas nepieciešamas labiem šo profesijas pārstāvjiem. Trešais posms bija vairāk vērsts uz priekšmetiem, kuros šīs īpašās prasmes tiek apgūtas, ļaujot skolēniem izdomāt ideālu ceļu no skolas līdz nākotnes profesijai.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Jaunie cilvēki atzina, ka nebija iedomājušies par zināšanām, kas netieši tiek apgūtas mācību procesā. Skolēni bija ieinteresēti un izbaudīja kopīgo darbu, atklājot jaunus ceļus uz izvēlētajām profesijām.

Gadījumā ar jaunākiem bērniem metode šķiet vienkārša un tieša, tomēr skolēniem bija zināmas grūtības, piemēram, formulēt intereses vai rakstura īpašības.

Citas piebildes:

Ir labāk, ja ir vairāk par vienu skolotāju, ja skolēni tiek sadalīti vismaz divās grupās, tas sniedz atbalstu aktivitātes īstenošanā. Centieties veltīt laiku individuālām sarunām ar skolēniem par viņu interesēm un iemaņām, tādēļ ņemiet vērā laika iespējas, lai sasniegtu aktivitātes galvenos mērķus.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: