Hoe kan niet-formeel onderwijs het vroege school verlaten voorkomen?

 

Formeel en niet-formeel onderwijs kunnen samenwerken in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten en leerlingen motiveren in hun studie. DROP’IN wil deze twee complementaire methodologieën gebruiken om jongeren die het risico lopen de school vroegtijdig te verlaten te motiveren, zodat ze opnieuw actieve actoren in hun leerproces kunnen worden.

DROP’IN

is een 30-maanden Europese project gefinancierd door Erasmus+ Programme

KA2: samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken

strategische partnerschappen voor schoolonderwijs

Onze aanpak

Preventie van vroegtijdig schoolverlaten door niet-formele onderwijstechnieken te integreren in de schoolcontexten.

Onze doelgroep

Leerkrachten en experten in niet-formeel onderwijs

Onze begunstigden

Leerlingen tussen 12 en 18 jaar oud

Our Approach

Early School Leaving prevention by integrating non-formal education techniques in the school contexts.

Our target

Teachers and experts in non-formal education

Our beneficiaries

Students between 12 and 18 years old.

Doelen

The DROP’IN project aims at preventing Early School Leaving by building on the relationship between teachers and pupils introducing non-formal education methods within a formal system, such as schools, with the aim of motivating students and making them protagonists in their learning process.

Een innovatieve aanpak creëren

door gebruik te maken van het complementaire gebruik van formele en niet-formele onderwijsmethoden om vroegtijdig schoolverlaten te bestrijden.

Om leraren op te leiden

over niet-formele -technieken en onderwijsmethoden die in de klas met de studenten kunnen worden gebruikt.

Studenten motiveren en ondersteunen

en hen tot protagonisten van hun leerpad maken.

Niet-formele methoden introduceren in scholen

door middel van sector overschrijdende samenwerking tussen organisaties, universiteiten en openbare instellingen en gemeenten.

Wilt u zich aanmelden op onze nieuwsbrief of ons schrijven om meer informatie te krijgen?

Contacteer ons!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    Do you want to sign up to receive our newsletter
    or write us to have more information?

    Contact Us!