News

An overview of our success with a view to the future

The project started in September 2018 and has been planned to end by February 2021. Due to Covid-19 emergency, the project has received an extension period of six months until August 2021. The project by itself could be viewed as a small one that builds upon a...

Disseminates project “Drop In” results

On August 16-17 in the guest house “Lācītes” gathered together Gulbene district teachers, career education teachers, youth workers and students and teacher support persons to present the intellectual results of the international project “Drop In”, as well as to...

DROP’IN Bulgarian event was a success!

The Bulgarian multiplier event in the frame of DROP-IN project was organized on 9th July 2021 in Ramada by Wyndham Sofia City Center, shortly after the final versions of the e-platform and products were finalized and released in national languages for use by the...

DROP IN: final project results presented in Italy

On the 8th of July 2021, the Multiplier Event of DROP IN project has been held at ICS Rita Borsellino, an unmissable chance to discover what has been achieved by our partnership.  The event gathered more than 40 people (teachers from other schools, educational...

DROP’IN has been finally introduced with all its results in France!

In France, the multiplier event was held on the 2nd of June 2021 in the Collège Rosa Parks de Pouillon. The event was divided to two main moments: an official presentation of the project, its objectives and achievements, the tools developed during the last years and...

Cilvēku BINGO

Galvenie mērķi Izkustēšanās, iepazīšanās, saliedēšanās. Aktivitāte var tikt īstenota ikvienā priekšmetā, jo tā attīsta skolēnu grupu darbu un uzlabo klases emocionālo gaisotni.Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta...

DROP’IN ACTION – Summary of the results

The implementation phase of the DROP’IN activities can be summarized as successful both for the teachers and the students involved in the activities. During the experimentation phase of DROP’IN, 25 teachers from France (5), Bulgaria(6), Latvia(7) and Italy (7)...

Dāvids

Galvenie mērķi Apgūt un paplašināt vārdu krājuma lietošanu atblistoši situācijai un kontekstam, mācoties svešvalodu. Mācību mērķi To learn the usage of specific vocabulary when learning a foreign language for specific situation and context. Testēšanas rezultāti,...

Pazudis okeānā – situāciju spēle

Galvenie mērķi Veicināt sadarbību jauniešu starpā. Mācību mērķi Veicināt skolēnos izpratni par dažādu iemaņu būtisko lomu sarežģītās situācijās. Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta eksperimentu rezultātus katrā...

Aklais, mēmais, klibais

Galvenie mērķi Dot „fizisku“ sajūtu būt citādam nekā pierasts un radīt nosacījumus diskusijai par vienlīdzību, vienlīdzīgām iespējām katram. Mācību mērķi Saprast un attīstīt empātiju, veicināt to skolēnu starpā. Šī aktivitāte nav cieši saistīta ar kādu no priekšmetiem...

Ideju tirgus

Galvenie mērķi Dalīties ar idejām, skatpunktiem un viedokļiem bez bailēm no uzmanības vai viedokļu nesakritības publiskā situācijā. Ļaut grupai panākt vienprātību par kādu konkrētu tēmu vai aktivitāti. Nodrošina visiem aktīvu dalību mācīšanās procesā. Mācību mērķi...

Atbilde uz apvainojumu

Galvenais mērķis Palielināt dalībnieku izpratni par konfliktu risināšanas dažādiem veidiem. Palielināt izpratni par to, kā kontrolēt un vadīt savas emocijas, kā rīkoties konfliktsituācijās. Mācību mērķi Ļaut skolēniem izmantot specifisku vārdu krājumu atšķirīgiem...

Pārliecinoša komunikācija

Galvenie mērķi Iemācīties pašpārliecināti komunicēt. Saprast, kas jūsu dzīvē ir svarīgs un kas nav. Attīstīt pozitīvu pieeju dzīves negatīvajos brīžos. Trenēt konfliktu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes. Mācību mērķi Attīstīt kritisko domāšanu un...

Manā rokā

Galvenie mērķi Iemācīties nodefinēt savas negatīvā emocijas un bailes un mācīties rast risinājumu un veidus, kā ar tām tikt galā. Mācību mērķi Atbalstīt skolēnus savas iekšējās pasaules un emocīju izpaušanā. Aktivitāte ir izmantojama jebkurā priekšmetā, jo tā dod...

Izpētīt un paust emociju diapazonu

Galvenie mērķi Identificēt emocijas, ko var sniegt dažāda veida mūzika. Mācību mērķi Apgūt un paplašināt vārdu krājuma lietošanu atblistoši situācijai un kontekstam, mācoties svešvalodu. Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet...

Izveido emocionālo karti

Galvenie mērķi Attīstīt pašapziņu un izpratni par savām un citu cilvēku emocijām un reakciju. Mācību mērķi Apgūt un paplašināt vārdu krājuma lietošanu atblistoši situācijai un kontekstam, mācoties svešvalodu. Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai Klikšķiniet uz...

Par mani

Galvenie mērķi Likt skolēniem analizēt sevi un savas vēlmes. Mācību mērķi Radīt telpu, kur skolēni var izpaust sevi, fokusēties uz saviem talantiem un labajām īpašībām. Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta...

Divas patiesības, vieni meli

Galvenie mērķi Palīdzēt skolēniem vienam otru labāk iepazīt. Mācību mērķi Sekmēt komfortablu klimata radīšanu klasē, atvieglojot mācību procesu. Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā...

Acu savienošana

Galvenie mērķi Saliedēšānās, gupas stiprināšana. Mācību mērķi Spēt sadarboties kā grupai, kā arī pakāpeniski uzlabot sadarbības prasmes. Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un...

Saule spīd

Galvenie mērķi Iepazīšanās, saliedēšanās, izkustināt. Mācību mērķi Mazināt distanci un radīt iekļaujošu, draudzīgu mācību vidi. Tā kā šī aktivitāte ir izkustinātājs, to var labi izmantot kā iesildīšanos jebkurā mācību priekšmetā.Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai...

Skolas direktors

Galvenie mērķi Radīt nosacījumus skolēnu aktīvai līdzdalībai savas mācīšanās, klases, skolas fiziskās un emocionālās vides veidošanā. Uzzināt jauniešu viedokli par izglītības vidi, kas palīdz vai traucē mācību procesam. Radīt diskusiju par paša atbildību dzīvē, skolas...

Plānosim!!!

Galvenais mērķis Iedziļināties un analizēt cilvēka dienas/nedēļas un dzīves ciklu. Mācību mērķis Atbalstīt skolēnus mācību procesa organizēšanā un zināšanu nostiprināšanā. Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta...

Kalna virsotne

Galvenie mērķi Izprast un spēt definēt īstermiņa un/vai ilgtermiņa mērķus. Mācību mērķi Definēt skaidrus soļus kāda konkrēta mērķa sasniegšanai. Trennēt prasmes īstermiņa un ilgtermiņa mērķu uzstādīšanā un realizācijas plānošanā. Testēšanas rezultāti, norādes...

Lai mums ir noteikumi!

Galvenie mērķi Iesaistīt skolēnu savas vides veidošanā – savas klases un skolas dzīves plānošanā, organizēšanā un atbildības uzņemšanā par tās realizāciju. Mācību mērķi Aktīvi iesasitīt skolēnus pasākumu plānu radīšanā tā attīstot viņu atbildības sajūtu. Testēšanas...

Domāšānas tvertne

Domāšānas tvertne

"Konkursa aspekts rada pozitīvu stresu skolēniem un viņi vairāk un ātrāk iesaistās aktivitātē. Fakts, ka esam grupā, ļauj labāk sadarboties: beigās radošā puse (zīmējumi) motivēja skolēnus, kuriem vajadzēja vairāk laika darba pabeigšanai, pilnveidojot to vēl...

Domu karte – mācīšanās kolāža

Galvenie mērķi Palīdzēt izprast viņu mācīšanās motivāciju, atklājot viņu stiprās puses un aizraušanās. Balstoties uz tām, tiks plānotas turpmākās mācības. Mācīšanās mērķi Dot rīkus, ar kuru palīdzību strukturēt skolēnu domas un mācību pieredzi. Testēšanas rezultāti,...

Atmiņas karte

"Es jutos ļoti pozitīvi un labi izmantoju šo aktivitāti, jo redzēju savu skolēnu interesi un pūles darbojoties. Esmu priecīga, ka man bija iespēja to izmantot."Galvenie mērķi Palīdzēt skolēniem labāk apgūt mācību vielu. Informēt vecākus par nozīmīgām skolā apgūtajām...

Profesiju karuselis

"Bija ļoti jauki klausīties skolēnu stāstos par viņu bērnību.  Šī aktivitāte atklāja, ka ģimenei joprojām ir svarīga loma. Jaunā paaudze daudz domā par savu nākotni un viņi zina, ka var rēķināties, ka  var smelties iedvesmu savas ģimenes ļaudīs".Galvenie mērķi...

Īpašības vārdu spēle

Glavenais mērķis Iepazīt vienam otru, veicināt komandas garu, saliedētību klasē. Mācību mērķi Ļaut studentiem izpausties garīgi, fiziski un emocionāli, ņemot vērā visas izteiksmes dimensijas. Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai Klikšķiniet uz “logiem”, tajos...

Aligatora upes stāsts

Galvenais mērķis Iepazīstināt skolēnus ar atbildības tēmu, kā arī veicināt pārdomas par to, kā  viena situācija ietekmē uzvedību un reakciju. Mācību mērķi Izmantojama audzināšanas stundās, lai veicinātu skolēnu izpratni par atbildību. Testēšanas rezultāti, norādes...

Mācīšanās kopā

Mācīšanās kopā

"Aktivitāte ir laba un skolēni paši atzīst, ka viņiem patīk šādi strādāt, ka tā visiem ir vieglāk atbildēt uz jautajumiem un izteikties pārliecinošāk, nek, ja būtu jārunā vienam. Tā prasa maz resursu no skolotāja,  mācību stundu vada paši skolēni – viņi paši rada,...

The challenge is accepted!

On October 21-22 we organized the dissemination event-training course of the project “Drop in”, in which teachers of the Gulbene Municipality gained knowledge on how to reduce the number of early school leavers using various non-formal education methods, and to...

DROP’IN National peer trainings: a short overview

The main aim behind DROP’IN project is to test the effectiveness of non-formal methods in learning about school subjects and transferring knowledge. DROP IN is in line with the recommendations of the EU working group on early school leaving, which states for example...

Expertise: Non-formal education to prevent dropping out of school

Expertise: Non-formal education to prevent dropping out of school

​Drop-In is the European cooperation project of Pistes Solidaires which aims to fight against dropping out of school through the use of non-formal education methods. But what exactly is non-formal education? And how can it help pupils to stay in school? We asked Anita...

PEER TO PEER training at 119 Secondary School, Sofia Bulgaria

PEER TO PEER training at 119 Secondary School, Sofia Bulgaria

Following the training in Dax, France, the 119 Secondary School in Sofia, implemented the peer to peer training with the scope to introduce non-formal education methods within the school and motivate students to continue their education and prevent early school...

Peer to Peer Training, Teachers in action!

Peer to Peer Training, Teachers in action!

On 24th and 25th February 2020 in Palermo at the Istituto Superiore Duca Abruzzi, the teachers involved in the training in Dax conducted a peer to peer training, to let their colleagues know the non-formal education techniques present in the EDUC'ACTION (A catalogue...

Let’s drop’in a teacher

Let’s drop’in a teacher

Sure, the project is about getting students involved in school, learning process and shaping their lives, but currently is the active phase of getting teachers involved – in the project and in non-formal education. Gulbene Municipality has involved teachers from two...

Peer to Peer Training in France

Peer to Peer Training in France

19 mid-school and high schools’ teachers from 3 different schools in Landes district in the south west of France, took part on the 20th of December 2019 and the 8th of January 2020 to 2-full days of peer-to-peer training in the frame of DROP IN project. The concept...

DROP’IN – C1 Learning Mobility: “SP-SCHOOL-EVENT”

DROP’IN – C1 Learning Mobility: “SP-SCHOOL-EVENT”

From 7 to 12 October 2019 in Dax, France, Pistes Solidaires, with the support of the partners, organised a non-formal training programme led by experts for teachers who want to discover and develop non-formal techniques to be introduced in their classrooms. The aim of...