Par mani

Tēma

Prasme būt, pašvērtējums, pašapziņa, apzinātība

Vecums

10-13; 14-15; 16-18

Priekšmets

Svešvalodas; Ģeogrāfija; Vēsture; Matemātika; Sports

Valsts

Bulgārija; Itālija

Galvenie mērķi

  • Likt skolēniem analizēt sevi un savas vēlmes.

Mācību mērķi

  • Radīt telpu, kur skolēni var izpaust sevi, fokusēties uz saviem talantiem un labajām īpašībām.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Itālija
Vecums:

14 gadi

Priekšmets:

Angļu valoda, franču valoda, matemātika, vēsture, ģeogrāfija

Vietējais pielāgojums:

Aktivitāte netika pielāgota.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotāji aktivitāti īstenoja sekojot krājuma norādēm.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēni bija priecīgi piedalīties aktivitātē un novērtēja to pozitīvi, lai arī aktivitāte acīmredzami palīdzēja vienam otru labāk iepazīt un izkāpt no savas komforta zonas, daži skolēni jutušies nedaudz neērti, kā rāda novētējums.

Citas piebildes:

Skolotājiem jābūt uzmanīgiem vadot šo aktivitāti, jo var tikt skartas jūtīgas tēmas.

Bulgārija
Vecums:

13-16 gadi

Priekšmets:

Fizkukltūra un sports, angļu un krievu valoda

Vietējais pielāgojums:

COVID-19 pandēmijas dēļ, aktivitāte tika noturēta tiešsaistē.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Tā kā aktivitāte tika īstenota tiešsaistē, skolotājs ekrānā rādīja teikumus un visi strādāja individuāli 10 – 15 minūtes. Tad visi dalījās ar saviem secinājumiem.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Aktivitāte palīdzēja pārvarēt skolēnu satraukumu sakot labas lietas par sevi. Tā lika viņiem domāt par lietām, kam līdz šim nebija pievērsuši uzmanību. Tajā paša laikā aktivitāte palīdzēja vienam otru labāk iepazīt.

Citas piebildes:

Skolotājs ieteica šo akrivitāti, jo tā palīdz vērst uzmanību uz skolēnu pozitīvajām īpašībām un talantiem. Tā palīdz izprast kā citi viņus uztver un saņemt drosmi bez satraukuma runāt pašiem par sevi, savām labajām īpašībām un stiprajām pusēm, citu priekšā. Vienīgais ierobežojums bija aktivitātes īstenošana tiešsaistē: dažiem skolēniem, kuri ir kautrīgi un nevēlas runāt ar klases biedriem, tas var būt grūtāk izpildāms.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: