Izveido emocionālo karti

Tēma

Prasme būt, pašvērtējums, pašapziņa, apzinātība

Vecums

14-15; 16-18

Priekšmets

Svešvalodas; Sports

Valsts

Bulgārija

Galvenie mērķi

  • Attīstīt pašapziņu un izpratni par savām un citu cilvēku emocijām un reakciju.

Mācību mērķi

  • Apgūt un paplašināt vārdu krājuma lietošanu atblistoši situācijai un kontekstam, mācoties svešvalodu.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Bulgārija
Vecums:

14-17 gadi

Priekšmets:

Fizkultūra un sports, krievu valoda

Vietējais pielāgojums:

Aktivitāte tika noturēta tiešsaistē, citi pielāgojumi netika veikti.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Pirms aktivitātes īstenošanas skolotāja aicināja diskutēt par to, kā tikt galā ar negatīvajām emocijām. Pēc tam viņa ekrānā parādīja emociju barometru un katrs skolēns dalījās ar savu emocīju rādījumu. Skolotāja izmantoja aktivitātes vērtēšanas jautājumu palīdzību.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēni aktivitāti novērtēja ļoti pozitīvi, jo tā palīdzēja vienam otru labāk iepazīt un radīt komfortablāku emocionālo klimatu klasē.

Citas piebildes:

Ir svarīgi saprast šīs emocijas un to, kā ikviens tās izjūt, ka vienu un to pašu situāciju uztveram atšķirīgi, ka tā var radīt dažādas reakcijas. Šajā vecumā, skolēni ir emocionāli nestabili un piedzīvo straujas garstāvokļa maiņas, ātri iesaistās konfliktos, ir ļoti svarīgi strādāt ar emocijām un veidiem, kā tās labāk izprast.

Visbeidzot, ir ļoti svarīgi arī pievērst īpašas rūpes tiem skolēniem, kam ir nepieciešama speciālā izglītība, kuri emocījas pauž paši savā veidā.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: