Tiešsaistes portfolio

Šī tiešsaistes portfolio mērķis ir piedāvāt skolotājiem neformālas aktivitātes, kuras izmantot viņu skolas kontekstā, atvieglojot PMP novēršanas procesu.

Portfolio ir cieši saistīts ar rokasgrāmatu DROP ’IN EDUC ACTION – Neformālās izglītības metožu katalogs, kurā ir vairāk nekā 40 aktivitāšu īstenošanai skolās. Šis rīks iepazīstina ar vairākām metodēm no krājuma, kuras pārbaudījuši skolotāji, kas iesaistījās testēšanā, klasē ar skolēniem.

Izstrādātās aktivitātes var iedalīt:

1

Iepazīšanās, iesildīšanās aktivitātes

to mērķis ir radīt siltu, draudzīgu un personisku mācīšanās vidi, kas kalpo par labu pamatu sarežģītāku aktivitāšu īstenošanai.

Katalogā “Mācīšanās darbībā” ir izstrādātas vairākas iepazīšanās, iesildīšanās aktivitātes, kas bruģē ceļu uz pieredzes mācīšanos, ļaujot dalībniekiem komunicēt savā starpā brīvā un iekļaujošā vidē. Turklāt tās ir izstrādātas, lai palīdzētu cilvēkiem iepazīties, parasti izmantojot prezentācijas, vārdu un citas personiskas informācijas apmaiņu.

Pamatā iepazīšanās, iesildīšanās aktivitātes tiek izmatotas katru reizi:

  • Pirms komandas veidošanas, lai radītu piemērotu atmosfēru un palīdzētu cilvēkiem “salauzt ledu”, atmetot nedrošību un dabisko pretestību.
  • Pirms komandas veidošanas, lai labāk iepazītos un izveidotu pirmās attiecības.

Šajā kategorijā atrodamas grupas aktivitātes, piemēram, ledlauži, komandas veidošanas un enerģiju dodošas aktivitātes.

2

Neformālās aktivitātes

kas iedalāmas 5 galvenajās tēmās:

1) Izglītības nozīme un mācīšanās motivācija;

2) Komandas veidošana, mēs esam dažādi, bet vienlīdzīgi, aktīva līdzdalība;

3) Prasme būt, pašvērtējums, pašapziņa, apzinātība;

4) Savas vides (mācīšanās) veidošana un atbildības uzņemšanās par to;

5) Mācies pateikt NĒ!

Šīs aktivitātes ir balstītas konkrētās tēmās, kas saistītas ar šīm jomām, un tās var iekļaut audzināšanas stundās, pielāgojot tās grupas mācību prasībām.

Portfolio piedāvā skolotājiem izvēlēties aktivitātes atbilstoši skolēnu vajadzībām un vecumam, kā arī apgūstamajam priekšmetam un tēmām. Lūdzu, izvēlieties kādu no kategorijām atbilstoši jūsu mācību vajadzībām.

Drop In Action LV

wdt_ID AKTIVITĀTE VALSTS PRIEKŠMETI TĒMA VECUMS LINK
1 Mācīšanās kopā Bulgārija; Francija; Itālija; Latvija Bioloģija; Datorzinība; Svešvalodas; Ģeogrāfija; Vēsture; Matemātika; Dabas zinības; Sports; Sociālās zinības Izglītības nozīme un mācīšanās motivācija 10-13; 14-15; 16-18
2 Aligatora upes stāsts Itālija; Latvija Class meeting; Svešvalodas; Sociālās zinības Savas vides (mācīšanās) veidošana un atbildības uzņemšanās par to 10-13; 14-15
3 Īpašības vārdu spēle Itālija Svešvalodas Ledlauzis, saliedēšanās un iepazīšanās aktivitātes 14-15
4 Profesiju karuselis Bulgārija; Francija; Itālija; Latvija Karjeras izglītība; Klases audzināšana; Svešvalodas; Matemātika; Zinātne; Sociālās zinības Izglītības nozīme un mācīšanās motivācija 10-13; 14-15
5 Ideju tirgus Bulgārija; Francija; Latvija Vizuālā māksla; Bioloģija; Karjeras izglītība; Pilsoniskā izglītība; Klases audzināšana; Class meeting; Datorzinība; Lietvedība; Svešvalodas; Ģeogrāfija; Vēsture; Valoda; Literatūra; Matemātika; Dabas zinības; Sports; Fizika; Zinātne; Sociālās zinības Komandas veidošana, mēs esam dažādi, bet vienlīdzīgi, aktīva līdzdalība 10-13; 14-15; 16-18
6 Saule spīd Itālija Vizuālā māksla; Bioloģija; Karjeras izglītība; Pilsoniskā izglītība; Klases audzināšana; Class meeting; Datorzinība; Lietvedība; Svešvalodas; Ģeogrāfija; Vēsture; Valoda; Literatūra; Matemātika; Dabas zinības; Sports; Fizika; Zinātne; Sociālās zinības Ledlauzis, saliedēšanās un iepazīšanās aktivitātes 14-15
7 Manā rokā Bulgārija; Latvija Vizuālā māksla; Bioloģija; Karjeras izglītība; Pilsoniskā izglītība; Klases audzināšana; Class meeting; Datorzinība; Lietvedība; Svešvalodas; Ģeogrāfija; Vēsture; Valoda; Literatūra; Matemātika; Dabas zinības; Sports; Fizika; Zinātne; Sociālās zinības Mācīties pateikt “NĒ”! 14-15; 16-18
8 Domāšānas tvertne Francija; Latvija Vizuālā māksla; Karjeras izglītība; Klases audzināšana; Ģeogrāfija; Vēsture; Fizika; Zinātne Savas vides (mācīšanās) veidošana un atbildības uzņemšanās par to 10-13; 14-15; 16-18
9 Lai mums ir noteikumi! Francija; Latvija Karjeras izglītība; Klases audzināšana; Valoda; Fizika Savas vides (mācīšanās) veidošana un atbildības uzņemšanās par to 10-13
10 Aklais, mēmais, klibais Latvija Vizuālā māksla; Bioloģija; Karjeras izglītība; Pilsoniskā izglītība; Klases audzināšana; Class meeting; Datorzinība; Lietvedība; Svešvalodas; Ģeogrāfija; Vēsture; Valoda; Literatūra; Matemātika; Dabas zinības; Sports; Fizika; Zinātne; Sociālās zinības Komandas veidošana, mēs esam dažādi, bet vienlīdzīgi, aktīva līdzdalība 10-13; 14-15
AKTIVITĀTE VALSTS PRIEKŠMETI TĒMA VECUMS
Prasme būt, pašvērtējums, pašapziņa, apzinātība
Savas vides (mācīšanās) veidošana un atbildības uzņemšanās par to
Ledlauzis, saliedēšanās un iepazīšanās aktivitātes
Komandas veidošana, mēs esam dažādi, bet vienlīdzīgi, aktīva līdzdalība

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Contact us!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.