Acu savienošana

Tēma

Ledlauzis, saliedēšanās un iepazīšanās aktivitātes

Vecums

14-15

Priekšmets

Vizuālā māksla; Bioloģija; Karjeras izglītība; Pilsoniskā izglītība; Klases audzināšana; Class meeting; Datorzinība; Lietvedība; Svešvalodas; Ģeogrāfija; Vēsture; Valoda; Literatūra; Matemātika; Dabas zinības; Sports; Fizika; Zinātne; Sociālās zinības

Valsts

Itālija

Galvenie mērķi

  • Saliedēšānās, gupas stiprināšana.

Mācību mērķi

  • Spēt sadarboties kā grupai, kā arī pakāpeniski uzlabot sadarbības prasmes.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Itālija
Vecums:

15 gadi

Priekšmeti:

Matemātika, angļu valoda

Vietējais pielāgojums:

Aktivitāte īsenota sekojot krājuma norādēm, bez izmaiņām.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotāji aktivitāti īstenoja divas reizes, jo skolēni neuztvēra aktivitātes elementu lomu. Viņi vienkārši apmainījās vietām, nekoncentrējoties uz acu kontaktu. Lai labāk izskaidrotu grupai, kā aktivitāte darbojas, skolotāji to atsāka, bet tikai ar diviem dalībniekiem. Viņi tika mudināti uzturēt acu kontaktu līdz apmaiņas beigām un klasei skaidri parādīt nodomu, iesaistot pārējo ķermeni apmaiņas kustībā.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Kā skaidrots iepriekš, skolēni nenovērtēja aktivitātes nozīmi. Ir būtiski likt skolēniem koncentrēties uz aktivitātes būtiskajiem elementiem, tā arī gūstot labumu no procesa.  Apkopotajos novērtējumos, daži skolēni uzsver, ka aktivitāte ļāvusi izprast neverbālās komunikācijas nozīmi un palīdzējusi uzlabot mācīšanās vidi klasē.

Citas piebildes?

Skolēniem un skolotājiem jāapzinās, ka šī aktivtiāte nav tikai spēle, un pareizi īstenota, tā darbojas vairākos kognitīvos līmeņos, ietekmējot uztveri, nolūkus un saskarsmi.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: