Saule spīd

Tēma

Ledlauzis, saliedēšanās un iepazīšanās aktivitātes

Vecums

14-15

Priekšmets

Vizuālā māksla; Bioloģija; Karjeras izglītība; Pilsoniskā izglītība; Klases audzināšana; Class meeting; Datorzinība; Lietvedība; Svešvalodas; Ģeogrāfija; Vēsture; Valoda; Literatūra; Matemātika; Dabas zinības; Sports; Physics; Zinātne; Sociālās zinības

Valsts

Itālija

Galvenie mērķi

  • Iepazīšanās, saliedēšanās, izkustināt.

Mācību mērķi

  • Mazināt distanci un radīt iekļaujošu, draudzīgu mācību vidi.

Tā kā šī aktivitāte ir izkustinātājs, to var labi izmantot kā iesildīšanos jebkurā mācību priekšmetā.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Itālija
Vecums:

15 gadi

Priekšmets:

Angļu valoda, matemātika, literatūra

Vietējais pielāgojums:

Skolotājs mainīja klases iekārtojumu. Skolēnu galdi tika novietoti malā, radot telpas centrā pēc iespējas vairāk vietas. Skolēni sastājās aplī. Turklāt netika izmantots neviens krēsls, pielāgojot aktivitāti skolēnu vecumam, padarot to izaicinošāku. Šī aktivitāte izmantota arī pandēmijas laikā,  brīvā dabā un skolēnus sarindojot tālu vienu no otra, lai ievērotu COVID-19 ārkārtas situācijas obligātās prasības.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotāji aktivitāti īstenoja atbilstoši krājuma norādēm (izņemot jau pieminētos pielāgojumus).

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Students were very happy with the activity, since it helped to relax and energize the learning environment before starting the lesson. This can help a lot in the learning and listening process. Moreover, students stated that the game allowed them to take more care of the details and enjoyed also the “movement” connected to the activity.

Citas piebildes?

Skolotāji bija ļoti gandarīti par aktivitātes norisi un uzmundrinošo ietekmi, tādēļ ieteica to arī saviem kolēģiem. Ja aktivitāte tiek īstenota pandēmijas ierobežojumu laikā, tiek rekomendēts skolēnus sadalīt divās grupās, jo tā ir vieglāk ievērot cilvēku skaitu un noteiktos distancēšanās noteikumus.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: