Manā rokā

Tēma

Mācīties pateikt “NĒ”!

Vecums

14-15; 16-18

Priekšmets

Vizuālā māksla; Bioloģija; Karjeras izglītība; Pilsoniskā izglītība; Klases audzināšana; Class meeting; Datorzinība; Lietvedība; Svešvalodas; Ģeogrāfija; Vēsture; Valoda; Literatūra; Matemātika; Dabas zinības; Sports; Physics; Zinātne; Sociālās zinības

Valsts

Bulgārija; Latvija

Galvenie mērķi

  • Iemācīties nodefinēt savas negatīvā emocijas un bailes un mācīties rast risinājumu un veidus, kā ar tām tikt galā.

Mācību mērķi

  • Atbalstīt skolēnus savas iekšējās pasaules un emocīju izpaušanā.

Aktivitāte ir izmantojama jebkurā priekšmetā, jo tā dod iespēju izvirzīt priekšplānā skolēnu dzīves negatīvos aspektus un analizēt,  kā tie ietekmē pašsajūtu un mācīšanās efektivitāti.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Latvija
Vecums:

17 gadi

Priekšmeti:

Vēsture, soziālās zinības

Vietējais pielāgojums:

Skolotājs sekoja krājuma norādēm, jo tas padarīja aktivitātes īstenošanu vienkāršāku. Grupā bija 8 skolēni, līdz ar to papildus atbalsts nebija nepieciešams.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotāji ļoti novērtēja šo aktivitāti, jo tā lika “ieskatīties sevī” un domāt par emocijām, pie kā lielākā daļa ikdienā nav radusi.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēniem aktivitāte patika, jo tā deva telpu izpaust un izrunāt spiedienu, kas var radīt negatīvas emocijas.

Citas piebildes:

N/A

Bulgārija
Vecums:

15-18 gadi

Priekšmets:

Angļu valoda

Vietējais pielāgojums:

Aktivitāte tika īstenota sekojot krājuma norādēm, tai nebija nepieciešami pielāgojumi.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Tāpat kā minēts augstāk.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēni bija ļoti apmierināti ar aktivitātes iznākumu.  Pārsvarā viņi uzsvēra, ka aktitvitāte, pateicoties iespējai dalīties ar savām emocijām, palīdzējusi labāk iepazīt klases biedrus.

Citas piebildes:

N/A

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: