Izpētīt un paust emociju diapazonu

Tēma

Prasme būt, pašvērtējums, pašapziņa, apzinātība

Vecums

14-15; 16-18

Priekšmets

Svešvalodas

Valsts

Bulgārija

Galvenie mērķi

  • Identificēt emocijas, ko var sniegt dažāda veida mūzika.

Mācību mērķi

  • Apgūt un paplašināt vārdu krājuma lietošanu atblistoši situācijai un kontekstam, mācoties svešvalodu.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Bulgārija
Vecums:

14-17 gadi

Priekšmets:

Krievu valoda

Vietējais pielāgojums:

Aktivitāte tika īstenota tiešsaistē, tādēļ galvenais īstenošanas rīks bija mūzika.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotāja izmantoja šo aktivitāti, jo vēlējās, lai skolēni apgūst toleranci un cieņu pret citu cilveku emocijām. Pirms aktivitātes skolotaja pastāstīja par tēmu, aicināja diskutēt par emocijām un to,  kā skolēni tās izpauž. Šīs ievadsarunas var tikt izmantotas, lai radītu atbrīvotāku gaisotni un noskaņotu skolēnus aktivitātei. Tālākā aktivitātes norise sekoja krājuma norādēm.  Pēc skolotājas teiktā, šāda tipa aktivitāšu izvēle ir palīdzējusi radīt vairāk empātijas attiecībā uz emociju izpaušanu dažādās situācijās, tas ir kas tāds, kam formālajā izglītībā pietrūkst vietas.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēni vērtēja savu iesaisti aktivitātē pozitīvi, jo tā deva viņiem telpu savu emociju izpaušanai, ne tikai diskusijām par tām, kā arī viņi iepazina savu vienaudžu emocijas.

Citas piebildes:

Ja skolotājs vēlas šo aktivitāti īstenot kādā no svešvalodu priekšmetiem, jāņem vērā, ka tā labāk darbosies, ja valodas apguves līmenis ir augsts, jo tādā gadījumā skolēliem ir plašāks vārdu krājums, ko izmantot aktivitātes laikā.

Skolotāja iesaka aktivitāti izmantot klātienē, jo tiešsaistē ir savi ierobežojumi, piemēram, nav iespējas novērot reakciju klausoties mūziku  aktivitātes laikā. Tomēr īstenojot tiešsaistē, arī mazāk komunikablie skolēni iesaistījās un pauda savas sajūtas. 

Visbeidzot, īpašas rūpes jāvelta skolēniem, kam vajadzīga speciālā izglītība un kuri emociju izpaušanu uztver savdabīgā veidā.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: