Plānosim!!!

Tēma

Savas vides (mācīšanās) veidošana un atbildības uzņemšanās par to

Vecums

10-13; 14-15

Priekšmets

Vēsture

Valsts

Latvija

Galvenais mērķis

  • Iedziļināties un analizēt cilvēka dienas/nedēļas un dzīves ciklu.

Mācību mērķis

  • Atbalstīt skolēnus mācību procesa organizēšanā un zināšanu nostiprināšanā.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Latvija
Vecums:

12-15 gadi

Priekšmets:

Vēsture

Vietējais pielāgojums:

Skolotājs, lai iepazīstinātu ar aktivitāti, izmantoja fragmentu no dokumentālās filmas  “Austrālijas abirigēni”.

Skolēni pēc filmas noskatīšanās, tika aicināti sastādīt individuālu dienas plānu veicamajiem darbiem, un pēc tam grupās viņi vienojās par nedēļas plānu.

Tad viņi prezentēja plānus, diskutēja, salīdzināja kopīgo un atšķirīgo mūsdienās un aizvēsturē (skatīt nākamo paragrāfu).

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotājo pielāgoja aktivitāti vēstures stundas tēmai, padziļināti pētot un analizējot aizvēsturisko un mūsdienu cilveku dzīves veidu. – viņu dienas, nedēļas un mūža riutumu, kā plāni, darba slodze, nākotne un visa dzīve tiek pakārtota interesēm un vajadzībām.

Aktivitātes noslēgumā dalībnieki varēja:

  • strādāt grupās.

  • iepazīt vienam otru labāk.

  • iepazīt ikdienas dzīves struktūru, tās nesaraujamo saikni ar dabu.

  • diskutēt par dzīves ritmu, piepildījumu toreiz un tagad.

Piedevām šī aktivitāte tika izmantot, lai apgūtu mācību vielu, kas saistīta ar Pirmā Pasaules kara izcelšanos, kontekstu un iemesliem. Tāpat tā kalpoja par labu ievadu diskusijām par indivīda un viņa darbību ietekmi, saistībā ar terorismu utt..

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēni iesaistījās ar aizrautību, apgūstot mācību priekšmeta pamatvielu.

Citas piebildes:

Izvēlētā aktivitāte palīdzēja organizēt mācību procesu zināšanu nostiprināšanas posmā.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: