Kalna virsotne

Tēma

Savas vides (mācīšanās) veidošana un atbildības uzņemšanās par to

Vecums

10-13; 14-15; 16-18

Priekšmets

Klases audzināšana; Svešvalodas; Dabas zinības; Sports

Valsts

Bulgārija; Latvija

Galvenie mērķi

  • Izprast un spēt definēt īstermiņa un/vai ilgtermiņa mērķus.

Mācību mērķi

  • Definēt skaidrus soļus kāda konkrēta mērķa sasniegšanai. Trennēt prasmes īstermiņa un ilgtermiņa mērķu uzstādīšanā un realizācijas plānošanā.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Bulgārija
Vecums:

15-17 gadi

Priekšmets:

Fizkultūra un sports

Vietējais pielāgojums:

Aktivitāte tika pielāgota vienīgi īstenojot to tiešsaistē: skolotājs iepazīstināja ar aktivitātes galveno darbībass hēmu un ļāva skolēniem darboties individuāli apmēram 5-10 minūtes. Tad visi prezentēja viens otram sava darba rezultātu, diskutēja par alternatīviem risinājumiem un soļiem plānošanā.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotāji sekoja norādēm kā paredzēts rokasgrāmatā.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Aktivitāte ļāva skolēliem saprast, ka ir svarīgi ne tikai uzstādīt mērķi, bet arī jau laikus apsvērt, kādi soļoi veicami, lai to sasniegtu. Kopumā skolēni aktivitāti vērtēja kā ļoti labu, apstiprinot, ka tā palīdzējusi radīt pozitīvu atmosfēru un labāk iepazīt klases biedrus.

Citas piebildes:

Skolotāja, kas īstenoja šo aktivitāti, paskaidroja, ka viņas gandarījums bijis liels, jo tā palīdzēja skolēniem saprast un attīstīt savus mērķus, ņemt vērā visus soļus, kas nepieciešami to sasniegšanai. Fizkultūras skolotāja bija patiešām apmierināta ar šo aktivitāti, jo daži viņas audzēkņi ir sportisti: tas viņai palīdzēja saistīt aktivitāti ar mācību priekšmetu, kā arī skolēnu mērķiem un gaidāmajiem sasniegumiem sportā.

Latvija
Vecums:

11-12 gadi

Priekšmets:

Dabas zinības

Vietējais pielāgojums:

Aktivitāte tika nedaudz pielāgota, atbilstoši skolēnu mazajam vecumam, viņiem tika dota iespēja soļus un ceļu uz mērķi uzzīmēt.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotājs aicināja skolēnus izvēlēties konkrētu mērķi ar ko strādāt: “Mans sapņu lidojums”. Skolēni tika aicināti arī uzzīmēt, kā sasniegt šo mērķi liekot lietā visu viņu iztēli.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēniem ļoti patika zīmēt un iztēloties iespējamos sasniegumus – šajā gadījumā viņu sapņu lidojumu. Daži no viņiem iztēlojās arī lidojumu kosmosā ar kosmosa kuģi. Kopumā aktivitāte tika novērtēta.

Citas piebildes:

N/A

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: