Aligatora upes stāsts

Tēma

Savas vides (mācīšanās) veidošana un atbildības uzņemšanās par to

Vecums

10-13; 14-15

Priekšmets

Class meeting; Svešvalodas; Sociālās zinības

Valsts

Itālija; Latvija

Galvenais mērķis

  • Iepazīstināt skolēnus ar atbildības tēmu, kā arī veicināt pārdomas par to, kā  viena situācija ietekmē uzvedību un reakciju.

Mācību mērķi

  • Izmantojama audzināšanas stundās, lai veicinātu skolēnu izpratni par atbildību.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Itālija
Vecums:

15 gadi

Priekšmets:

Angļu valoda

Vietējais pielāgojums:

Skolotāji īstenoja aktivitāti ilgākā laikā, nekā paredzēts : viņiem bija nepieciešamas 50 minūtes 1. fāzei, vēl 50 minūtes 2. fāzei un 50 minūtes 3. fāzei.

Skolēni tika aicināti veidot grupas. Katram dalībniekam tika izdalīta darba lapa ar stāstu un raksturu režģi. Režģis tika vienkāršots atbilstoši klases vajadzībām.

3. fāzes laikā skolotāji izmantoja angļu dziesmas par līdzjūtību un atbildības sajūtu, tā papildinot aktivitātes tēmas ar valodas mācīšanas paņēmieniem.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Pirmajā tikšanās reizē tika īstenots 1. posms, komandas meklēja kompromisu un aizpildīja raksturu režģi. Otrajā tikšanās reizē tika īstenots 2. posms, un komandas sniedza savus pārskatus. Viņiem bija iespēja apspriest un pamatot savas izvēles. Starp grupām bija būtiskas atšķirības, tāpēc bija nepieciešams viņus aicināt reflektēt par aktīvo un pasīvo uzvedību, atbildību un cēloņiem.

2. posma rezultāti noveda mūs pie atšķirīgām diskusijām 3.posmā. Viena neparedzēta situācija var negatīvi ietekmēt mūsu rīcību, vārdus un reakciju, it īpaši, ja tas saistīts ar mīlestību un jūtām. Bet kas notiek, kad mēs uz brīdi apstājamies un pārdomājam teikto un izdarīto? Vai mēs esam gatavi teikt: “Piedod. Es kļūdījos”?

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēni bija ļoti aktīvi un piedalījās aktivitātes uzdevumos. Dziesmu izmantošana 3. fāzē tika uzņemta ar lielu atsaucību.

Citas piebildes:

Šī aktivitāte ļauj skolēniem domāt par attiecībām starp rīcību un atbildību, un par to, kā viena situācija var ietekmēt rīcību un sekas. Turklāt tas ļauj iemācīties strādāt komandā, it īpaši tas māca, ka jāņem vērā katrs grupas dalībnieks, ka nav viegli atrast kompromisu grupas iekšienē un, pats svarīgākais, ka atšķirīgi viedokļi gan grupā, gan ārpus tās ir jāciena.

Latvija
Vecums:

11 gadi

Priekšmets:

Sociālās zinības un audzināšana

Vietējais pielāgojums:

Ņemot vērā skolēnu vecumu, skolotāji pirms aktivitātes īstenošanas pielāgoja stāstu atbilstoši vecuma grupai.

Kā skolotāji pielietoja aktivitāti?

Sagatavošanās posmā, skolotāji pielāgoja stāstu. Aktivitātes īstenošana prasīja 40 minūtes, piedalījās 18 skolēni, tātad aktivitātes īstenošana prasīja mazāk laika, nekā paredzēts oriģinālajā versijā.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Skolēni uz aktivitāti reaģēja ļoti pozitīvi: dažiem ļoti patika stāsts, citiem sadarbība ar vienaudžiem.

Citas piebildes:

N/A

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: