Aklais, mēmais, klibais

Tēma

Komandas veidošana, mēs esam dažādi, bet vienlīdzīgi, aktīva līdzdalība

Vecums

10-13; 14-15

Priekšmets

Vizuālā māksla; Bioloģija; Karjeras izglītība; Pilsoniskā izglītība; Klases audzināšana; Class meeting; Datorzinība; Lietvedība; Svešvalodas; Ģeogrāfija; Vēsture; Valoda; Literatūra; Matemātika; Dabas zinības; Sports; Fizika; Zinātne; Sociālās zinības

Valsts

Latvija

Galvenie mērķi

  • Dot „fizisku“ sajūtu būt citādam nekā pierasts un radīt nosacījumus diskusijai par vienlīdzību, vienlīdzīgām iespējām katram.

Mācību mērķi

  • Saprast un attīstīt empātiju, veicināt to skolēnu starpā.

Šī aktivitāte nav cieši saistīta ar kādu no priekšmetiem un to var plūstoši izmantot jebkurā mācību procesa posmā.

Testēšanas rezultāti, norādes iedvesmai

Klikšķiniet uz “logiem”, tajos redzēsiet projekta testēšanas rezultātus katrā valstī (un noderīgus ieteikumus aktivitāšu īstenošanai).

Latvija
Vecums:

13-14 gadi

Priekšmets:

Sports, klases audzināšana

Vietējais pielāgojums:

Vienā gadījumā aktivitāte tika papildināta ar punktu skaitīšanu: pēc katra raunda, komanda tika novērtēta ar zināmu punkut daudzumu (piemēram, pirmā komanda, kam izdodas savākt visass vienas krāsas bumbiņas, saņem 10 punktus utt, atkarībā no izvēlētajiem noteikumiem). Pēc noteikta raundu skaita, skolotājs apkopoja iegūto punktu rezutltātus.

Kā skolotāji īstenoja aktivitāti?

Skolotāji aktivitāti īsenoja 2 mācību priekšmetos:

Sports:

Aktivitāte palīdzēja apgūt iecietību un cieņu pret citiem: ir noderīgi ieviest uzticības un ieklausīšanās konceptus, sadarbību un sapratni, ka komanda ir tik stipra, cik tās vājākais dalībnieks.

Klases audzināšana:

Aktivitāte tika izmantota, lai skaidortu rēmu “Es un citi”: ir ļoti būtiski izskaidrot un radīt empātiju skolēnu starpā.

Kā skolēni reaģēja uz aktivitāti?

Jā, tā radīja skolēnos interesi. Viņi piedalījās ar aizrautību un labāk izprata savstarpējās sadarbības principus.

Citas piebildes:

Šo aktivitāti īstenot ir ļoti viegli, tomēr jāņem vērā skolēnu skaits: ja vairākas komadas skrien vienlaikus, var būt grūti sadzirdēt katrai komandai izteiktās norādes. Līdz ar to neliels haotiskums var traucēt aktivitātes mērķu sasniegšanu.. Labāk, ja darba grupas nav cieši līdzās viena otrai. Daži skolēni vēlējās skatīties citu komandu darbu un pat tajā iejaukties.   Ir svarīgi uzraudzīt sāncensību, kas var rasties aktivitātes gaitā..

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šo aktivitāti, lejupielādējiet darba lapu, izmantojot šo saiti: