Resultaten

DROP’INsight

Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar VSV op Europees, nationaal en lokaal niveau. Het doel is om een overzicht te geven van het VSV-fenomeen, het analyseren van overheidsbeleid en innovatieve strategieën om dit tegen te gaan en het verbeteren van de visie van leerkrachten en de behoeften van onderwijsgemeenschappen.

EDUC’Action: Educatie in Actie!

Een catalogus van ten minste 30 niet-formele onderwijsmethoden die door leraren zullen worden gebruikt om te experimenteren. De catalogus zal de activiteiten presenteren, met vermelding van de doelstellingen, de duur en het aantal deelnemers, de te gebruiken materialen, de te behalen resultaten en evaluatiemethoden. Aan het eind van deze fase zal de catalogus dan ook praktische voorbeelden van de uitvoering van de activiteiten bevatten en zal deze in elk partnerland worden verspreid.

Also available in: ITBG / LV / FR

DROP’IN-volve: Leraren opleiden

Een niet-formeel onderwijs-trainingsprogramma geleid door experts die niet-formele technieken willen ontdekken en ontwikkelen om in hun klaslokalen te introduceren. De training zal erop gericht zijn om leraren tot belangrijke spelers in het onderwijsproces te maken en hen aan te moedigen om veranderingen in hun werk- en schoolomgeving teweeg te brengen.

Also available in: ITBG / LV / FR

Annexes

Available in: EN /IT / BG / LV / FR

DROP’IN Action: Experiment & Waardebepaling

Een online portfolio, met als doel het overdragen en beschrijven van de experimenten die in het project zijn ontwikkeld en bovenal het zichtbaar maken van de resultaten en impact van de geteste methoden.

Also available in: IT / BG / LV / FR

Policy Paper: 
DROP’IN-spiratie

Een beleidsdocument met aanbevelingen gericht aan beleidsmakers. Het document zal op Europese schaal worden verspreid, waardoor elke partner de mogelijkheid krijgt om de activiteiten op nationaal en lokaal niveau te verspreiden.

Also available in: IT / BG / LV / FR / NL

Newsletter

Newsletter #1

EN / IT / FR

Newsletter #2

EN / IT

Newsletter #3

EN / IT / FR

Newsletter #4

EN / IT / NL / FR / LV / BG

Newsletter #5

Do you want to sign up to receive our newsletter or write us to have more information?

Contact us!    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.